Baltijos mokslo tinklas

2018 m. rugsėjo 26-27 d. Turku ir Mariehamne, Suomijoje, vyko Baltijos mokslo tinklo projekto partnerių ir valdymo komiteto susitikimas.

2018 m. rugsėjo 26-27 d. Turku ir Mariehamne, Suomijoje, vyko Europos Sąjungos INTERREG Baltijos jūros regiono programos Baltijos mokslo tinklo (toliau – BMT)  projekto partnerių ir valdymo komiteto susitikimas.

Susitikimo metu BONUS programos sekretoriato direktorius dr. Andris Andrusaitis pristatė BONUS programos galimo pozicionavimo būsimoje Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe) perspektyvą ir pabrėžė BONUS programos svarbą kuriant tvarias Baltijos jūros ekosistemas.

Susitikime buvo aptarti š.m. lapkričio 26 d. Briuselyje organizuojamos konferencijos "Baltijos jūros regionas - išvystyto mokslo regionas" (angl. The Baltic Sea Region – A Science Powerhouse) aspektai. Konferenciją organizuoja BMT ir Baltic TRAM tinklas bendradarbiaudami su Science|Business tinklu. Konferencijoje bus pristatomas Baltijos šalių mokslo potencialas. Tam tikslui MOSTA parengs Baltijos šalių sėkmės istorijų pavyzdžių apžvalgą.

Susitikimo metu taip pat buvo aptartas 2019 m. vasario 21-23 d. Rygoje, Latvijoje, planuojamas organizuoti Baltijos Jūros Valstybių Tarybos ministrų susitikimas, kurio metu ketinama parengti BMT deklaraciją, kurioje bus apibendrinti BMT projekto rezultatai ir BMT tęstinos veiklos, siekiant užtikrinti BMT projekto iškeltų tikslų įgyvendinimą. Aptariant BMT tinklo bendradarbiavimo perspektyvą pasibaigus projektui, buvo svarstoma galimybė teikti paraišką būsimam ES INTERREG programos kvietimui, pagrindinį dėmesį skiriant tyrėjų mobilumo skatinimo programai. Be to, buvo aptariama galimybė projekto partneriams ieškoti galimybių finansiškai prisidėti prie BMT tęstinų veiklų.

Aptariant BMT tinklo perspektyvą pasibaigus projektui, taip pat buvo svarstomas BMT statuto projektas. Susitikimo metu buvo aptariami planuojamos tyrėjų mobilumo skatinimo programos aspektai, akcentuojant lėšų institucijų veikloms pradėti (angl. seed money) ir sėkmei užtikrinti poreikį; bendrojo programavimo kontekste buvo aptarti nacionalinių mokslinių tyrimų programų darnos ir sąveikos aspektai.

Nemažai dėmesio buvo skirta aptarti tarptautinės strategijos veiksmų planų parengimui:  veiksmų planuose planuojama numatyti priemones nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu, pagrindinį dėmesį skiriant šiems aspektams: prieigai prie mokslinių tyrimų infrastruktūros, tyrėjų mobilumui ir dalyvavimo ES bendrosiose mokslinių tyrimų ir inovacijų programose plėtrai.

Susitikimo metu taip pat buvo pristatyti trijų ekspertų grupių veiklos rezultatai šiose srityse: fotonų ir neutronų mokslų, gyvybės mokslų ir gerovės valstybės. Be to, buvo pristatytas rengiamas dokumentas, skirtas tarptautinės mokslinių tyrimų infrastruktūros panaudojimo galimybėms.

Susitikimo pabaigoje MOSTA atstovė pristatė š.m. lapkričio 26 d. Briuselyje organizuojamai konferencijai "Baltijos jūros regionas - išvystyto mokslo regionas" rengiamą lankstinuką, skirtą  Baltijos jūros valstybių mokslinių tyrimų sėkmės istorijoms pristatyti. Daugiau informacijos apie 2018 m. rugsėjo 26-27 d. Mariehamne vykusį renginį galite rasti BMT tinklalapyje čia.