Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinės sutartys ir(ar) programos mokslo ir technologijų srityse

Baltarusija

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (tekstas lietuvių kalbatekstas rusų kalbatekstas anglų kalba). Minskas, 2008-01-24.
 2. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos dvišalė bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje komisija
 3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (tekstas lietuvių kalbatekstas rusų kalba).  Vilnius, 2009-09-16 d.
 4. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos dvišalės bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje komisijos devintojo (nuotolinio) posėdžio protokolas ir priedas (tekstas lietuvių kalbatekstas rusų kalba), Vilnius/Minskas, 2016-12-12
 5. Bendri Lietuvos ir Baltarusijos mokslinių tyrimų projektai, kurie finansuojami 2017–2018 m.
 6. Konkurso teikti paraiškas bendriems Lietuvos ir Baltarusijos mokslinių tyrimų projektams 2019–2020 m. reikalavimai (paraiškos projektų finansavimui buvo teikiamos nuo 2018-02-28 iki 2018-04-30  Lietuvos mokslo tarybai
 7. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos dvišalės bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje komisijos dešimtojo  (nuotolinio) posėdžio protokolas ir priedas,  2018-12-10 ( tekstas lietuvių kalbatekstas rusų kalba) Minskas/Vilnius 2018-12-10
 8. Bendri Lietuvos ir Baltarusijos mokslinių tyrimų projektai, kurie finansuojami 2019–2020 m.

Belgija (Valonijos regionas)

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos prancūzų bendruomenės bei Valonijos regiono bendradarbiavimo susitarimas, Vilnius, 2020-10-02
 2. Lietuvos Respublikos ir Belgijos prancūzų bendruomenės ir Valonijos regiono dvišalio mokslinių tyrimų ir technologijų komiteto Lietuvos dalis
 3. Lietuvos ir Valonijos – Briuselio dvišalio mokslinių tyrimų ir technologijų komiteto darbo reglamentas (tekstas lietuvių kalbatekstas prancūzų kalba), Vilnius-Briuselis, 2012-11-14
 4. Konkurso teikti paraiškas bendriems Lietuvos ir Valonijos - Briuselio  mokslinių tyrimų projektams 2014–2015  m. reikalavimai (paraiškos buvo teikiamos 2013-11-18 – 2014-01-17 d. Lietuvos mokslo tarybai)
 5. Lietuvos ir Valonijos – Briuselio dvišalio mokslinių tyrimų ir technologijų komiteto nuotolinio posėdžio protokolas (tekstas lietuvių ir prancūzų kalbomis), Vilnius-Briuselis, 2014-05-02
 6. Nuolatinės Jungtinės Komisijos, atsakingos už Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos prancūzų bendruomenės bei Valonijos regiono Vyriausybės bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimą, ketvirtojo posėdžio protokolas. Lietuvos ir Valonijos – Briuselio mainų programos metmenys (tekstas lietuvių kalba, tekstas prancūzų kalba). Briuselis, 2018-04-26.

Belgija (Flandrijos regionas) 

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Flandrijos Vyriausybės bendradarbiavimo susitarimas.Vilnius, 1996-03-07
 2. Jungtinio komiteto, atsakingo už Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Flandrijos  Vyriausybės bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimą, devintojo posėdžio protokolas.         2019-2023 m. bendradarbiavimo programa, vykdoma įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės  ir Flandrijos Vyriausybės bendradarbiavimo sutartį (tekstas lietuvių kalba, tekstas anglų kalba) Vilnius, 2019-11-06 

Estija ir Latvija

 1. Estijos Respublikos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos, Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos susitarimo memorandumas dėl glaudesnio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo srityse (Ryga 2012-11-12, Tartu 2012-11-13, Vilnius 2012-11-29) (tekstas anglų kalba).
 2. Baltijos mokslinių tyrimų programa

Japonija

 1. Memorandumas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (Anglų k. / Lietuvių k.). Tokijas, 2018-10-12
 2. Lietuvos-Japonijos projektai

JAV

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo, ir technologijų ir inovacijų srityje (tekstas lietuvių kalbatekstas anglų kalba). Pasirašytas Vilniuje, 2018-06-25. Įsigaliojo 2019-02-26.

Kazachstanas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir meno srityse (tekstas lietuvių ir rusų kalbomis). Pasirašytas Astanoje 2011-10-06. Įsigaliojo 2013-12-09.

Kinija

 1. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės dėl mokslinio-technologinio bendradarbiavimo. Vilnius, 1992-04-22
 2. Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivanis) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programos gairės, 2000 m. rugpjūtis
 3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivano) mokslo ir technologijų ministerijos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos trišalio komiteto Lietuvos dalies sudėtis (Įsakymas dėl atstovų skyrimo į trišalį komitetąįsakymas dėl atstovo į trišalį komitetą pakeitimo, 2017-07-21 Nr. V-592)
 4. Lietuvos - Latvijos - Kinijos Respublikos (Taivano) bendradarbiavimo partnerių paieškos moksliniam projektui vykdyti duomenų bazė (tekstas anglų kalba)
 5. Lietuvos- Latvijos - Kinijos Respublikos (Taivano) trišaliai mokslinių tyrimų projektai, finansuojami 2018–2020 m.
 6. Lietuvos- Latvijos - Kinijos Respublikos (Taivano) trišaliai mokslinių tyrimų projektai, finansuojami 2019–2021 m.
 7. Lietuvos- Latvijos - Kinijos Respublikos (Taivano) trišaliai mokslinių tyrimų projektai, finansuojami 2020–2022 m.
 8. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivano) mokslo ir technologijų ministerijos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos trišalio komiteto 19-ojo (nuotolinio) posėdžio protokolas (tekstas anglų kalba) - 2020-11-17, Vilnius
 9. Lietuvos- Latvijos - Kinijos Respublikos (Taivano) trišaliai mokslinių tyrimų projektai, finansuojami 2021–2023 m.
 10. Lietuvos, Latvijos ir Kinijos Respublikos (Taivano) mokslinių tyrimų projektams 2022-2024 m. konkurso reikalavimai (tekstas anglų kalba)Paraiškos 2022 - 2024 m. projektų finansavimui teikiamos nuo 2021-02-15 iki 2021-05-14. Lietuvos mokslo tarybai (tekstas lietuvių kalba)

Lenkija 

 1. Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse. Vilnius, 1998-12-17
 2. Lietuvos-Lenkijos projektai

Prancūzija

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, technologijų ir technikos srityje. Vilnius, 2003-04-14
 2. Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas” (Pasirašyta 2010-02-10, pratęsta iki 2025-02-20) (programos tekstas lietuvių kalba, programos tekstas prancūzų kalba)
 3. Lietuvos-Prancūzijos programos „Žiliberas“ bendro komiteto Lietuvos dalies sudėtis
 4. Bendri Lietuvos-Prancūzijos programos „Žiliberas“ projektai, finansuojami 2019–2020 metais
 5. Konkurso teikti paraiškas dalyvavimui programoje „Žiliberas“ 2021-2022 metais reikalavimai (paraiškos teikiamos nuo 2020-02-15 iki 2020-06-12 Lietuvos mokslo tarybai).
 6. Nuoroda į konkursą, paskelbtą Prancūzijoje
 7. Lietuvos-Prancūzijos programos „Žiliberas“ bendro komiteto dešimtojo (nuotolinio)  posėdžio protokolas (tekstas lietuvių kalba, tekstas prancūzų kalba) ir priedai: 1 priedas (tekstas lietuvių kalbatekstas prancūzų kalba), 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas), Vilnius,  2020-10-20 
 8. Bendri Lietuvos-Prancūzijos programos „Žiliberas“ projektai, finansuojami 2021–2022 metais
 9. Lietuvos-Prancūzijos programos „Žiliberas“ bendro komiteto papildomo (nuotolinio) posėdžio protokolas  (tekstas lietuvių ir prancūzų kalbomispriedas), Vilnius, 2020-11-25

Slovakija

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovakijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje 2011-02-24, Vilnius, įsigaliojo 2011-06-12, Žin., 2011, Nr. 71-3401 (tekstas lietuvių kalba)
 2. Lietuvos-Slovakijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje jungtinio komiteto Lietuvos dalis
 3. Lietuvos ir Slovakijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje jungtinio komiteto darbo reglamentas, Vilnius-Bratislava, 2012-05-28 (tekstas lietuvių kalba, tekstas anglų kalba)
 4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Slovakijos Respublikos švietimo, mokslo, mokslinių tyrimų ir sporto ministerijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos bendrosios sąlygos, Vilnius-Bratislava, 2012 m. gegužės 30 d. (tekstas lietuvių kalba, tekstas anglų kalba).

Ukraina

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo išsimokslinimo, mokslo ir kultūros srityje. Kijevas, 1993-08-04
 2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje. Vilnius, 2002-03-19
 3. Lietuvos- Ukrainos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje dvišalės komisijos Lietuvos dalis (Švietimo ir mokslo ministro 2017 04 27 d. įsakymas Nr. V-311Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl dvišalės komisijos nario pakeitimo 2017-07-21 Nr. V-593)
 4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje 2016–2020 m. programa, 2015-09-24/09-30 ( lietuvių kalba)
 5. Konkurso teikti paraiškas bendriems Lietuvos ir Ukrainos mokslinių tyrimų projektams 2120–2021 m. reikalavimai (paraiškos projektų finansavimui laimėti buvo teikiamos nuo 2019-03-01 iki 2019-05-03 Lietuvos mokslo tarybai
 6. Lietuvos Respublikos švietimo,  mokslo ir sporto ministerijos ir Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje komisijos aštuntojo  posėdžio protokolas (lietuvių kalba), 2018-10-08 ir priedas (lietuvių kalba) – dvišalių MT projektų, patvirtintų finansuoti 2020-2021 metais, sąrašas
 7. Lietuvos-Ukrainos bendrų mokslinių tyrimų projektų, patvirtintų finansuoti 2020–2021 m., sąrašas
 8. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje komisijos aštuntojo (nuotolinio) posėdžio protokolas (lietuvių kalba), 2021-02-24 ir priedas (lietuvių kalba) – Bendri ekspertinio vertinimo kriterijai. 
 9. Konkurso teikti paraiškas bendriems Lietuvos ir Ukrainos mokslinių tyrimų projektams 2022–2023 m. reikalavimai (paraiškos projektų finansavimui laimėti teikiamos nuo 2020-03-01 iki 2021-05-04 Lietuvos mokslo tarybai

Šveicarija

Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programa 2010-12-01 – 2017-06-14

Vokietija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Vokietijos Federacinės švietimo ir mokslo ministerijos susitarimo memorandumas. Vilnius, 2003-08-10 Bona, 2003-08-19

Filipinai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Filipinų Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje, Manila, 1995-09-25

Lietuvos narystė  tarptautinėse  MTI ir atstovaujančios institucijos

Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija (CERN)

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) 2004 m. lapkričio 9 d. bendradarbiavimo susitarimo protokolas P120 Dėl Lietuvos institucijų dalyvavimo CERN mokslo programoje (tekstas lietuvių kalba, tekstas anglų kalba) Vilnius, 2014-09-26 (Galioja iki 2019-11-09).
 2. Lietuvos Respublikos ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) susitarimas dėl CERN asocijuoto nario statuso suteikimo (tekstas lietuvių, anglų, prancūzų kalbomis).Vilnius, 2017-06-27/Įsigaliojo 2017-12-14/Asocijuota nare tapo 2018-01-08
 3. Supratimo memorandumo dėl bendradarbiavimo dalyvaujant  CMS  eksperimento veikloje papildymas Nr. 10 (tekstas anglų kalba) ir 5 jo priedai (tekstai anglų kalba), Ženeva, 2017-12-19, Vilnius, 2018-01-12
 4. Lietuva ir CERN