Lietuvos – Šveicarijos bendradarbiavimo programa

 

Bendra informacija apie programą

Europos Komisija ir Šveicarijos Konfederacija 2006 m. vasario 27 d. pasirašė susitarimo memorandumą, pagal kurį Lietuvai skiriama 70,858 mln. Šveicarijos frankų (CHF) parama. Finansinė parama Lietuvai – tai dalis bendros paramos, kurią Šveicarija yra įsipareigojusi teikti dešimčiai naujų ES šalių narių.

Lietuvos Respublika ir Šveicarijos Konfederacija 2007 m. gruodžio 20 d. pasirašė Pagrindų susitarimą dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos. Šiuo Pagrindų susitarimu sukuriama Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje.

Pagrindų susitarimo, pagal kurį Lietuva gauna Šveicarijos finansinę paramą, tikslas – nustatyti pagrindines šalių tarpusavio bendradarbiavimo planavimo ir įgyvendinimo taisykles ir procedūras.

Parama skiriama šioms prioritetinėms sritims:

  • perinatologinei ir neonatologinei sveikatos priežiūrai gerinti (45,6 mln. CHF);
  • moksliniams tyrimams ir plėtrai (13,052 mln. CHF);
  • Lietuvos NVO iniciatyvoms stiprinant bendruomenių organizacijas ir jų bendradarbiavimą su vietos savivaldos institucijomis (5,553 mln. CHF);
  • teismų sistemai modernizuoti (1,72 mln. CHF).

Daugiau informacijos apie Šveicarijos skiriamą paramą galite rasti Finansų ministerijos tinklalapyje bei Šveicarijos Konfederacijos portale.

Parama moksliniams tyrimams ir plėtrai

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programą „Moksliniai tyrimai ir plėtra“, Lietuvos ir Šveicarijos mokslo ir studijų institucijos nuo 2012 m. vykdo 11 bendrų mokslinių tyrimų projektų (jų pabaiga – 2016 m. gegužės mėn.). Pagal Lietuvos ir Šveicarijos susitarimą dvišaliams moksliniams tyrimams skirta 9,708 mln. CHF.

Programos tikslas – stiprinti abiejų šalių ryšius ir draugiškus santykius, skatinti sėkmingą ir produktyvų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, gilinti žinias pasirinktose mokslinių tyrimų temose, skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, taip prisidedant prie socialinio ir ekonominio vystymosi Lietuvoje.

Bendruose mokslinių tyrimų projektuose sprendžiamos įvairios mokslinės problemos: inovatyvių neinvazinių smegenų traumų bei neurologinių pacientų diagnostikos ir stebėsenos sprendinių, genetinio diabeto tyrimų, kovos su uosių džiūties sukėlėjais, augalų imuniteto patogenams reguliacijos ir daugelis kitų. Šiuos projektus Lietuvos mokslininkai vykdo su Lozanos federalinio technikos, Lozanos, Berno, Ciuricho, Ženevos, Fribūro universitetų, Federalinio technologijos instituto Ciuriche, Paul Scherrer, Šveicarijos federalinio miškų, sniego ir kraštovaizdžio tyrimų institutų bei Arau kantono ligoninės Neurochirurgijos klinikų mokslininkais.

2015 m. dėl pakilusio Šveicarijos franko kurso sutaupius lėšų, jos buvo skirtos naujiems institucijų partnerysčių projektams vykdyti. Jie suteiks galimybę mokslininkams vykti į mokslines stažuotes, vizitus, konferencijas, organizuoti bendrus renginius, rengti bendras mokslo publikacijas. Projektų trukmė – 9 mėnesiai, vidutinis vieno projekto biudžetas – 120 tūkst. eurų. Įgyvendindami šiuos projektus, Lietuvos mokslininkai sieks efektyvesnio psichologinės terapijos internetu onkologiniams pacientams teikimo, stiprins savo žinias kuriant padidėjusio nedegumo tekstilės medžiagas iš durpės pluošto, aiškinsis, kaip efektyviai valdyti ir uždaryti pramonės medžiagų ir energijos srautus.

Išsamesnę informaciją apie programą „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ ir jos įgyvendinimo eigą rasite čia.