Mokslas

Valstybės MTEP užsakymai

Atnaujinta: 2021 06 11

Valstybės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakymų sistema

Valstybės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP)  užsakymais laikomi veiksmai, skirti rasti MTEP  grįstus valstybei ypač aktualių ūkio, socialinių ar kultūros problemų sprendimus.

Lietuvos Respublikoje yra sukurta visuma priemonių, įgalinančių šalies ministerijas, Vyriausybės įstaigas, įstaigas prie ministerijų ir savivaldybes (toliau – Institucijos) užsakyti joms reikalingus MTEP darbus, leidžiančius priimti mokslu grįstus sprendimus, sukurti Institucijai ar jos kuruojamam sektoriui reikalingus inovatyviuosius produktus. Institucijos taip pat gali turėti įtakos konkurso būdu finansuojamų MTEP programų tematikoms, valstybinių mokslinių tyrimų institutų vykdomų MTEP programų tematikoms, konkurso būdu skirstomų doktorantūros vietų temoms. Šių priemonių visuma, suteikianti Institucijoms platų spektrą būdų siekti joms reikalingų MTEP darbų vykdymo, vadintina valstybės MTEP užsakymų sistema.

Kontaktai pasiteirauti apie valstybės MTEP užsakymų sistemą:

Dainė Denisovienė, tel. (8 5)  219 1179, el. p. daine.denisoviene@smm.lt

 

Kaip pasirinkti tinkamą priemonę: 

Kai Institucijai (-oms) reikia nedidelės apimties trumpalaikių MTEP darbų
Kai Institucijai (-oms) reikia MTEP darbų siekiant sukurti inovatyvųjį produktą
Kai Institucija (-os) turi poreikį vykdyti konkrečių tematikų MTEP veiklas ir jų vystymui parengti šias tematikas išmanančius specialistus (mokslo daktarus)
Kai Institucijos (-ų) nuomone, yra tikslinga vykdyti konkrečių tematikų ilgalaikius MTEP darbus
Kai Institucijai (-oms) reikia tam tikrų tematikų ilgalaikių MTEP darbų, kuriuos vykdo valstybiniai mokslinių tyrimų institutai