Valstybės MTEP užsakymai

Kai Institucijai (-oms) reikia nedidelės apimties trumpalaikių MTEP darbų

Reikminiai tyrimai – nedidelės apimties trumpalaikiai moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

Institucijos kreipiasi į Lietuvos mokslo tarybą (LMT), siūlydamos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbių ir neatidėliotinai spręstinų problemų tematiką (-as) ir temas.

  • Kvietimai teikti temas – paprastai kasmet
  • Trukmė nuo kvietimo teikti temas LMT iki MTEP rezultato: iki 2,5 metų
  • Finansavimas: valstybės biudžeto asignavimai
  • Projekto biudžetas iki 70 tūkst. EUR

Daugiau