Valstybės MTEP užsakymai

Kai Institucijai (-oms) reikia MTEP darbų siekiant sukurti inovatyvųjį produktą

Ikiprekybiniai pirkimai – MTEP paslaugos, kuriomis siekiama sukurti inovatyvųjį produktą (paslaugą).

Ikiprekybinis pirkimas organizuojamas tada, kai perkančioji organizacija identifikuoja problemą, kurią būtina išspręsti, tačiau sprendinio – inovatyviojo produkto – nėra ir artimiausiu metu neatsiras rinkoje. Perkančiosios organizacijos kreipiasi į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą (MITA), pateikdamos pirkimo objekto aprašymą ir techninę (funkcinę) specifikaciją. MITA atlieka ekspertinį vertinimą ir pateikia sprendimą, ar planuojamas pirkimas atitinka ikiprekybiniam pirkimui keliamus reikalavimus.

  • Trukmė: neapibrėžta
  • Finansavimas: 1) perkančiosios organizacijos biudžeto lėšos; 2) perkančiosios organizacijos biudžeto lėšos ir MITA kofinansavimas; 3) ESIF priemonė „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ – iki 85 proc.; institucija, kuri perka – iki 15 proc.; 4) „Horizontas 2020“
  • Projekto biudžetas: viršijus 1 mln. EUR, reikalingas Vyriausybės MTEPI strateginės tarybos pritarimas
  • Ikiprekybinius pirkimus koordinuoja MITA

Daugiau