Valstybės MTEP užsakymai

Kai Institucija (-os) turi poreikį vykdyti konkrečių tematikų MTEP veiklas ir jų vystymui parengti šias tematikas išmanančius specialistus (mokslo daktarus)

Esant poreikiui vykdyti konkrečių tematikų MTEP veiklas ir jų vystymui parengti šias tematikas išmanančius mokslo daktarus – Konkursinės doktorantūros priemonė:

  • LMT skelbia kvietimą kartą per metus ir Institucijoms suteikiama galimybė siūlyti  joms aktualias temas
  • Doktorantūra vykdoma kartu su mokslo ir studijų institucijomis
  • Doktorantūros trukmė ~ 4 metus
  • Finansavimas: valstybės biudžeto asignavimai

Daugiau