Valstybės MTEP užsakymai

Kai, Institucijos (-ų) nuomone, yra tikslinga vykdyti konkrečių tematikų ilgalaikius MTEP darbus

Nacionalinės mokslo programos – konkrečių tematikų ilgalaikiai MTEP darbai.

Institucija gali dalyvauti programų ilgalaikių, plačios aprėpties MTEP projektų, skirtų nacionaliniams ir globaliems valstybės ir visuomenės iššūkiams spręsti, sudarymo procese. Institucijos gali teikti siūlymus dėl programų ir jų tematikų, gali dalyvauti rengiant kiekvieną nacionalinę mokslo programą.

  • Programos trukmė – iki 7 metų
  • Projekto trukmė – iki 4 metų
  • Finansavimas: valstybės biudžeto asignavimai
  • Priemonę administruoja LMT

Daugiau