Valstybės MTEP užsakymai

Kai Institucijai (-oms) reikia tam tikrų tematikų ilgalaikių MTEP darbų, kuriuos vykdo valstybiniai mokslinių tyrimų institutai

Ilgalaikės institucinės MTEP programos – ilgalaikiai MTEP darbai, kuriuos vykdo valstybiniai mokslinių tyrimų institutai.
Institucijos gali siūlyti, kad būtų vykdomi joms reikalingų arba aktualių tematikų MTEP darbai.

  • Programos trukmė – iki 5 metų
  • Finansavimas: valstybės biudžeto asignavimai
  • Priemonę vykdo mokslinių tyrimų institutai

Daugiau