Kai Institucijai (-oms) reikia tam tikrų tematikų ilgalaikių MTEP darbų, kuriuos vykdo valstybiniai mokslinių tyrimų institutai

Institucijos gali siūlyti, kad valstybiniai mokslinių tyrimų institutai (toliau – institutai) už jiems skiriamus valstybės biudžeto asignavimus vykdytų Institucijoms reikalingus arba aktualius MTEP darbus. Tam, kad tokie MTEP darbai būtų vykdomi, Institucijos turi dalyvauti institutų vykdomų Ilgalaikių institucinių MTEP programų (toliau – MTEP programos) inicijavimo ir rengimo  procese, teikdamos Tarybai vykdytinų MTEP programų tematikas, atitinkančias tam tikro instituto mokslinės veiklos kryptis, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose instituto įstatuose. MTEP programų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas reglamentuojami Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-153 „Dėl Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiame apraše numatyta, kad inicijuojant ir rengiant MTEP programas konsultacijos su Lietuvos Respublikos ministerijomis yra privalomos.

Daugiau informacijos apie institutų vykdomas ilgalaikes institucines MTEP programas galima rasti adresu: https://www.smm.lt/web/lt/mokslas/moksliniai-tyrimai.

Kur kreiptis:

Švietimo ir mokslo ministerija
Kontaktinis asmuo pasiteirauti: Ginvilė Jekentienė, tel. (8 5)  219 1170, el. p. ginvile.jekentiene@smm.lt