Mokslininkams

Mokslininkams

Atnaujinta: 2020 10 19

Doktorantams

Dėstytojams

Studijų ir mokslo darbų vertinimas:

Nuorodos

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba skatina mokslo ir studijų institucijas laikytis akademinės etikos ir procedūrų; prižiūri ir kontroliuoja, kaip jos laikosi akademinės etikos kodeksų; bendradarbiauja su mokslo ir studijų institucijomis sprendžiant su akademinės etikos ir procedūrų pažeidimais susijusias problemas ir kt.  

Kontrolierius nagrinėja pareiškėjų skundus ir savo iniciatyva atlieka tyrimus dėl asmenų veiksmų, kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros, pirmiausia akademinio sąžiningumo, akademinės laisvės, mokslo darbų vertinimo nešališkumo, lygių teisių dalyvauti konkursuose, etiškų tarpusavio santykių principai; taip pat skundus dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų ir padalinių administracijos vadovų piktnaudžiavimo akademinės etikos ir procedūrų srityje; teikia rekomendacijas mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų ir kitų akademinės etikos priemonių kūrimo, įgyvendinimo ir tobulinimo ir kt.

Daugiau informacijos:  

http://www.etika.gov.lt/

Parama užsieniečiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose

Elektroniniai mokslo vartai – mokslo ir verslo bendradarbiavimui