2020–2021 mokslo metai

Operacijų vadovo sprendimai ir Vyriausybės nutarimai

Operacijų vadovo sprendimai 2020 11 11 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse, pradinėse klasėse vaikams leidžiama nedėvėti kaukių. 

Sporto varžybos vyksta be žiūrovų, treniruotės - tik individualios. 

Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo

Dėl pradinio ugdymo 

Dėl sporto 

 

Operacijų vadovo sprendimai 2020 11 06

Nuo 7 dienos karantino laikotarpiu įsigaliojo privalomumas visiems asmenims, kurie vyresni negu šešerių metų, per ugdymo procesą dėvėti kaukes. 

 

Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

Dėl pradinio ugdymo

Dėl pagrindinio, vidurinio ugdymo 

Dėl neformaliojo švietimo

Dėl profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų

 

Operacijų vadovo sprendimai 2020 10 28

Dėl pradinio ugdymo

Dėl pagrindinio ir vidurinio

 

Vyriausybės nutarimai 

2020 10 28 

Laikinai stabdomi renginiai, sporto varžybos vyks 

 

Operacijų vadovo 2020 10 13 sprendimai

Kai yra COVID-19 išplitimo pavojus savivaldybėje, švietimo įstaigos pereina prie nuotolinio ugdymo NVSC raštišku teikimu ir savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. 

Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo

Dėl pradinio ugdymo

Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo

Dėl aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo

 

Operacijų vadovo 2020 09 25 sprendimai 

Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo

Dėl pradinio ugdymo

Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo

Dėl neformaliojo vaikų švietimo

Dėl aukštojo mokslo, profesinio mokymo, neformalaus suaugusiųjų švietimo

 

Operacijų vadovo sprendimai 2020 09 22

Operacijų vadovo sprendimu iš ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių, dėl kurių negalima lankyti mokyklos, išbraukiama sloga. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad daugumoje švietimo įstaigų veikia rinkimų apylinkės, pakoreguotos nuostatos dėl pašalinių asmenų lankymosi.

Sprendimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo (2020 09 22)

Sprendimas dėl pradinio ugdymo organizavimo (2020 09 22)

Sprendimas dėl  pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo (2020 09 22)

Sprendimas dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo (2020 09 22)

Sprendimas dėl aukštojo mokslo, profesinio mokymo, neformalaus suaugusiųjų švietimo organizavimo (2020 09 22)

 

Operacijų vadovo sprendimai 2020 08 20 

Operacijų vadovo sprendimu, švietimo įstaigose prie įėjimo nebereikia matuoti temperatūros įeinantiems žmonėms

Dėl pradinio ugdymo 

Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai (2020 08 17):

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

Pagrindiniai reikalavimai:

Apsaugos priemonės. Kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, kaukes ar kitas veido apsaugos priemones uždarose patalpose turi dėvėti:

tėvai ar kiti asmenys, atlydintys vaikus; 

darbuotojai, priimantys vaikus;

uždarose erdvėse vykstančiuose renginiuose dalyvaujantys suaugusieji asmenys, pvz., tėvai, jei neišlaikomas 2 metrų atstumas.

Kaukių ar kitų priemonių gali nedėvėti asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali, ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatai.

Kontaktų ribojimas. Vengiama kontaktų tarp skirtingų grupių. Maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymo organizavimui lauke. Jei lauke organizuojamas renginys kelioms grupėms, tarp dalyvių turi būti išlaikomas 1 metro atstumas, suaugusieji dalyviai turi dėvėti kaukes. Uždarose patalpose bendri renginiai ir veiklos skirtingų grupių vaikams neorganizuojamos.

 

Dėl pradinio ugdymo 

Pagrindiniai reikalavimai:

Apsaugos priemonės. Asmenys, atlydintys mokinius, mokyklos darbuotojai, mokytojai bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pvz., tėvai, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei.

Srautų reguliavimas. Mokykloje būtina reguliuoti mokinių srautus, kad kuo mažiau susidurtų skirtingo amžiaus mokiniai. Dėl to patariama pamokas skirtingų klasių mokiniams pradėti ne tuo pačiu laiku. Mokykla turėtų pasirengti mokinių judėjimo krypčių žemėlapį mokyklos patalpose. Jeigu mokykloje yra galimybė, būtina numatyti kelis įėjimus, kelis skirtingus išėjimus ir kelią, kuriuo arčiausiai pasiekiama mokymosi vieta. 

Kontaktų ribojimas. Turėtų būti maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų: vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje patalpoje. Jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją.

Maitinimas. Mokiniai pavalgyti gali klasėse, maistą patiekus vienkartiniuose induose, arba mokyklos valgykloje, jeigu bus skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams. Valgykloje kartu pietauti turėtų tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve. Mokyklos valgykloje turi būti užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai

 

Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

Pagrindiniai reikalavimai:

Apsaugos priemonės. Kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, kaukes ar kitas veido apsaugos priemones uždarose patalpose turi dėvėti:

mokytojai klasėse, kiti mokyklos darbuotojai bendrose uždarose erdvėse, pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan., mokytojai klasėse;

klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pvz., tėvai.

Išimtis: kaukių ar kitų priemonių gali nedėvėti asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali, ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatai. Pasitarus su šeimos gydytoju, gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

Kaukių ar kitų priemonių gali nedėvėti asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali, ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatai.

Srautų reguliavimas. Mokykloje būtina reguliuoti mokinių srautus, kad kuo mažiau susidurtų skirtingo amžiaus mokiniai. Dėl to patariama pamokas skirtingų klasių mokiniams pradėti ne tuo pačiu laiku. Mokykla turėtų pasirengti mokinių judėjimo krypčių žemėlapį mokyklos patalpose. Jeigu mokykloje yra galimybė, būtina numatyti kelis įėjimus, kelis skirtingus išėjimus ir kelią, kuriuo arčiausiai pasiekiama mokymosi vieta. 

Kontaktų ribojimas. Turėtų būti maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų: vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje patalpoje. Jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją.

Maitinimas. Mokiniai pavalgyti gali klasėse, maistą patiekus vienkartiniuose induose, arba mokyklos valgykloje, jeigu bus skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams. Valgykloje kartu pietauti turėtų tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve. Mokyklos valgykloje turi būti užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai.

 

Dėl neformaliojo vaikų švietimo

Pagrindiniai reikalavimai:

Neformaliojo vaikų švietimo veiklos gali vykti laikantis vaikų grupių izoliacijos principo. Vaikai nuolatos turi dalyvauti tos pačios grupės veiklose, vengiama skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla. Tėvai ar kiti suaugusieji asmenys, kurie nedalyvauja neformaliojo švietimo veiklose, uždarose patalpose, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

 

Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo 

Pagrindiniai reikalavimai:

Apsaugos priemonės. Tarp aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose dalyvaujančių asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metrų atstumas. Jei tarp jų negali būti išlaikomas bent 2 metrų atstumas, uždarose erdvėse būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius, kitas priemones. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, jam gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

Kontaktų ribojimas. Uždarose erdvėse vykstantys renginiai organizuojami laikantis grupių izoliavimo principo.