ES fondų investicijos: kvietimai

Paskelbti kvietimai

Priemonė Veiklos Galimi pareiškėjai Paraiškų priėmimas Kvietimo nuoroda
MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas (NR. 01.2.2-MITA-K-702) MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų mokslo-verslo projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą) Lietuvos mokslo ir studijų institucijos

Nuo
2018-09-24 
Iki
2018-12-03

Nuoroda
Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas (NR. 09.2.1-ESFA-K-728) 1. Naujų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, atnaujinto ugdymo turinio diegimas;
2. Virtualių ugdymo / ugdymo(si) aplinkų ikimokyklinio  institucijose diegimas;
3. Mokyklos bendruomenės telkimas ir ugdymo kokybės gerinimas.   
Savivaldybės, mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas 

Nuo
2018-10-22 
Iki
2019-01-09

 

Nuoroda