ES fondų investicijos: kvietimai

Paskelbti kvietimai

Priemonė Veiklos Galimi pareiškėjai Paraiškų priėmimas Kvietimo nuoroda
Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas (NR. 09.2.1-ESFA-K-728) 1. Naujų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, atnaujinto ugdymo turinio diegimas;
2. Virtualių ugdymo / ugdymo(si) aplinkų ikimokyklinio  institucijose diegimas;
3. Mokyklos bendruomenės telkimas ir ugdymo kokybės gerinimas.   
Savivaldybės, mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas 

Nuo
2018-10-22 
Iki
2019-01-28

 

Nuoroda