ES fondų investicijos: kvietimai

Planuojami kvietimai

Priemonė

Veiklos

Galimi pareiškėjai

Paraiškų priėmimas

Mokslo sritis

MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas (NR.01.2.2-MITA-K-702)

MTEP rezultatų komercinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių / studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms atžalinėms įmonėms).

Mokslo ir studijų institucijos
privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis

2020 IV ketvirtis