ES fondų investicijos: kvietimai

Planuojami kvietimai

Priemonė

Veiklos

Galimi pareiškėjai

Paraiškų priėmimas

Mokslo sritis

Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą (NR. 09.3.3-LMT-K-712)

Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas studentų

Lietuvos aukštosios mokyklos

2020 m. II ketv.

Bendrojo ir neformaliojo ugdymo sritis

Mokyklų pažangos skatinimas (NR. 09.2.2-ESFA-K-730)

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties į švietimo sistemą didinimas; iniciatyvos vaikų gabumams ugdyti.

Savivaldybės, mokyklos, bibliotekos, muziejai, teatrai, koncertinės įstaigos, kultūros centrai, neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai

2020 m. II ketv.