Naujienos

Kūrybinės dirbtuvės „Mokykla 2030“

Atnaujinta: 2018 05 24

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „MOKYKLA 2030“
2018 m. gegužės 28 d., VGTU „LinkMenų fabrikas“ (Linkmenų g. 28, Vilnius)

PROGRAMA

Kūrybinės dirbtuvės „Mokykla 2030“ – tai vienas iš daugelio Lietuvos miestuose vykstančių kūrybinių dirbtuvių ciklo renginių, skirtų aptarti, diskutuoti ir išgirsti švietime dalyvaujančių žmonių nuomonę bei siūlymus, ką reikėtų stiprinti, keisti, tobulinti, kad sukurtume tokią mokyklą, kurioje gera būti, mokytis ir dirbti kiekvienam. Kad kiekvienas galėtume pasakyti – „Aš kuriu ateities mokyklą!“.

Laikas

Temos

10.30–11.00

Registracija

I dalis (moderuoja Richardas Jonaitis)

11.00–11.05

Renginio įžanginis žodis

11.05–11.15

Vaizdo sveikinimas

Andreas Schleicher, EBPO Švietimo ir įgūdžių direktorato direktorius, specialusis patarėjas švietimo politikai

11.15–11.40

„Mokykla 2030“: ugdymo turinio kaita

Jurgita Petrauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė

11.40–11.50

Aš kuriu ateities mokyklą

Asta Navickaitė, Vilniaus Žemynos gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja, biomedicinos mokslų daktarė, 2018 metų M. Lukšienės premijos laureatė

11:50–12:10

„Mokykla 2030“: ugdymo turinio kaitos įgyvendinimas

Giedrius Vaidelis, Ugdymo plėtotės centras

12:10–12:45

Klausimai - atsakymai

12:45–13:00

Dalyvių įžvalgos „Mano ateities mokykla yra...“

13:00–13:30

Kavos pertrauka

II dalis (moderuoja Arminas Varanauskas)

13:30–13:50

Suinteresuotųjų šalių įsitraukimas kuriant ateities mokyklą

13:50–14:10

Galimi iššūkiai ir siūlomi sprendimai

14:10–14:30

Renginio rezultatų apibendrinimas