Nuotolinis mokymas

Svarbiausia informacija dėl nuotolinio mokymo

Atnaujinta: 2020 10 12

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė Reikalavimus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų raštingumo kompetencijai tobulinti. Vadovaudamosi šiais kriterijais, mokyklos pasipildys skaitmeninio turinio ir įrangos išteklius, skirtus skaitmeninio ugdymo plėtrai. Skaitmeniniam turiniui ir įrangai įsigyti skiriami 14 mln. eurų iš Lietuvos ateities ekonomikos DNR plano.

Nuo liepos 3 d. įsigaliojo naujas Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas

Skaitmeninė nuotolinio mokymo bazė

Siekiant padėti mokykloms sukurta skaitmeninio mokymo bazė su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija. Mokymo bazė nuolat pildoma ir atnaujinama, kviečiame mokyklas teikti ir savo pasiūlymus.

Mokymai ir seminarai

Skatindama švietimo bendruomenę pasiruošti nuotoliniam mokymui, ŠMSM tęsia konsultacinių seminarų ciklą mokytojams, tėvams, mokyklų vadovams. Daugiau informacijos rasite čia.

Rekomendacijos švietimo bendruomenei

Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo birželio mėnesį

Rekomendacijos mokytojams dėl saugumo internete nuotolinio mokymo metu

Rekomendacijos tėvams dėl vaikų saugumo internete

Patarimai, kaip išvengti tinklų „lūžimo“ prasidėjus nuotoliniam mokymui

Rekomendacijos mokykloms dėl mokymosi naudojantis informacinių sistemų, e. dienynų paslaugomis

Rekomendacijos tėvams, kurie augina raidos sutrikimų turinčius vaikus

Visą parengtų rekomendacijų sąrašą galima rasti čia.


 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai:

Aplinkraštis švietimo įstaigų steigėjams ir vadovams dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių

Aplinkraštis savivaldybių švietimo padaliniams ir profesinio mokymo įstaigoms dėl švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo teikimo

LR Vyriausybės pasitarimo protokolas „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“


Visi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai