Nuotolinis mokymas

Svarbiausia informacija dėl nuotolinio mokymo

Atnaujinta: 2020 06 17

Švelninant karantiną į mokyklas leista sugrįžti mokiniams. Galutinį sprendimą, ar mokyklos dirbs nuotoliniu, ar įprastu būdu, priima savivaldybės ir mokyklų vadovai.


Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks nuo birželio 22 d. iki liepos 21 d.  Rezultatai bus paskelbti iki rugpjūčio 5 d. Žiūrėti tvarkaraštį.

Patvirtintos rekomendacijos, kaip abiturientams saugiai laikyti egzaminus. Visos rekomendacijos skelbiamos atnaujintame brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo apraše. Jį rasite čia.

Saugumas egzaminų metu bus užtikrinamas didesniais atstumais tarp kandidatų, mažesnėmis egzaminus laikančiųjų grupėmis ir būtinomis dezinfekcinėmis priemonėmis.

Į egzaminą atvykstantys abiturientai kaip visada turi atsinešti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, egzamino užduočiai atlikti reikalingas priemones ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, jei privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą viešoje vietoje numato karantino režimą reglamentuojantys teisės aktai.

Jeigu teisės aktai reikalavimų nebenumato, rekomenduojame savanoriškai dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones ir vienkartines pirštines.

Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas prašymų registravimas – nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 25 d.

Atmintinė abiturientams apie brandos egzaminų organizavimą 2020 m.


Nuo gegužės 18 d. leista veikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms. Tai reiškia, kad mažųjų ugdymas galės būti organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigose. Svarbu tai, kad, siekiant užtikrinti saugią aplinką ir vaikams, ir įstaigų personalui, bus privaloma laikytis nustatytų infekcijos plitimo prevencijos reikalavimų.

 

Nuo gegužės 25 d. į mokyklas gali grįžti pradinio ugdymo (1-4 klasių) mokiniai.

Nuo gegužės 30 d. į mokyklas gali grįžti pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokantys mokiniai.

Nuo gegužės 25 d. mokyklose gali vykti konsultacijos abiturientams, leidžiama vykdyti profesinį mokymą bei aukštojo mokslo studijas, kurių neįmanoma organizuoti nuotoliniu būdu.

 

Nuo gegužės 25 d. leidžiama pradėti įprastinį darbą specialiosioms mokykloms ir specialiosioms klasėms. Mokyklų vadovams, suderinus su mokyklos taryba, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, ir priėmus sprendimą atnaujinti mokymo procesą mokykloje, rekomenduojama organizuoti mokymą ir švietimo pagalbos teikimą atsižvelgiant į parengtas rekomendacijas.


Nuo gegužės 18 d. neformaliojo vaikų švietimo veikla arba, paprastai tariant – būreliai, edukaciniai užsiėmimai ir kita – galės vykti įprastu būdu. Nuo birželio 17 d. švelninami saugos reikalavimai: Saugos reikalavimai nuo birželio 17 d.

Atsakymas Lietuvos švietimo ir mokslo profesinei sąjungai į pateiktus klausimus


Informacija apie visus darbus, atliktus iki gegužės 13 d.


Skaitmeninė nuotolinio mokymo bazė

Siekiant padėti mokykloms sukurta skaitmeninio mokymo bazė su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija. Mokymo bazė nuolat pildoma ir atnaujinama, kviečiame mokyklas teikti ir savo pasiūlymus.

Mokymai ir seminarai

Skatindama švietimo bendruomenę pasiruošti nuotoliniam mokymui, ŠMSM tęsia konsultacinių seminarų ciklą mokytojams, tėvams, mokyklų vadovams. Daugiau informacijos rasite čia.

Rekomendacijos švietimo bendruomenei

Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo birželio mėnesį

Rekomendacijos mokytojams dėl saugumo internete nuotolinio mokymo metu

Rekomendacijos tėvams dėl vaikų saugumo internete

Patarimai, kaip išvengti tinklų „lūžimo“ prasidėjus nuotoliniam mokymui

Rekomendacijos mokykloms dėl mokymosi naudojantis informacinių sistemų, e. dienynų paslaugomis

Rekomendacijos tėvams, kurie augina raidos sutrikimų turinčius vaikus

Visą parengtų rekomendacijų sąrašą galima rasti čia.


Mokinių aprūpinimas

Kviečiame verslo įmones, visuomenę prisidėti prie mokinių aprūpinimo nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetėmis, interneto ryšiu.

  • Jei norite dovanoti, paskolinti mažus kiekius – kviečiame kreiptis tiesiogiai į mokyklas.
  • Jei norite dovanoti, paskolinti, teikti paslaugas neatlygintinai didesniu kiekiu – kviečiame kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją užpildant formą

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai:

Aplinkraštis švietimo įstaigų steigėjams ir vadovams dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių

Aplinkraštis savivaldybių švietimo padaliniams ir profesinio mokymo įstaigoms dėl švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo teikimo

LR Vyriausybės pasitarimo protokolas „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“


Svarbiausia, patikrinta ir oficiali informacija apie koronavirusą Lietuvoje

Visi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai