Nuotolinis mokymas

Svarbiausia informacija dėl nuotolinio mokymo

Atnaujinta: 2020 05 22

Nuo kovo 30 dienos visoje Lietuvoje ugdymas vyksta nuotoliniu būdu. Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas, profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos per atstumą turės vykti iki tol, kol šalyje bus paskelbtas karantinas. Nuotoliniu būdu vykdyti rekomenduojama ir ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą.

Šį penktadienį abiturientams baigsis mokslo metai. Tądien jiems nuskambės ir simbolinis paskutinis skambutis. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, suprasdamos mokyklų bendruomenės, ypač – mokinių, norą paminėti šią gražią šventę, parengė rekomendacijas, kaip reikėtų užtikrinti sveikatai saugią aplinką. Daugiau skaitykite pranešime spaudai.


Nuo gegužės 18 d. leista veikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms. Tai reiškia, kad mažųjų ugdymas galės būti organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigose. Svarbu tai, kad, siekiant užtikrinti saugią aplinką ir vaikams, ir įstaigų personalui, bus privaloma laikytis nustatytų infekcijos plitimo prevencijos reikalavimų.

Nustatyti reikalavimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimui.

Aktualūs reikalavimų pakeitimai (nuo gegužes 13 d.)

Švelninant karantiną, į mokyklas palaipsniui bus leidžiama sugrįžti mokiniams:

  • nuo gegužės 25 d. į mokyklas galėtų grįžti pradinio ugdymo (1-4 klasių) mokiniai;
  • nuo gegužės 30 d. – pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokantys mokiniai.

Galutinį sprendimą, ar  mokyklos dirbs nuotoliniu, ar įprastu būdu, priims savivaldybės ir mokyklų vadovai.

Nuo gegužės 25 d. mokyklose taip pat galės vykti konsultacijos abiturientams, leidžiama vykdyti profesinį mokymą bei aukštojo mokslo studijas, kurių neįmanoma organizuoti nuotoliniu būdu.

Nustatyti reikalavimai dėl bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų vykdymo ir švietimo pagalbos teikimo

Nustatyti reikalavimai dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusių švietimo vykdymo


Nuo gegužės 25 d. leidžiama pradėti įprastinį darbą specialiosioms mokykloms ir specialiosioms klasėms. Mokyklų vadovams, suderinus su mokyklos taryba, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, ir priėmus sprendimą atnaujinti mokymo procesą mokykloje, rekomenduojama organizuoti mokymą ir švietimo pagalbos teikimą atsižvelgiant į parengtas rekomendacijas.


Nuo gegužės 18 d. neformaliojo vaikų švietimo veikla arba, paprastai tariant – būreliai, edukaciniai užsiėmimai ir kita – galės vykti įprastu būdu. Svarbu tai, kad, siekiant užtikrinti saugią aplinką ir vaikams, ir įstaigų personalui, grupėse negalės būti daugiau nei 15 vaikų, o į tokius užsiėmimus galės būti vedami tik sveiki vaikai.

Vaikai gali grįžti į būrelius ir edukacinius užsiėmimus  

Rekomendacijos, kaip saugiai organizuoti vaikų stovyklas


Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks nuo birželio 22 d. iki liepos 21 d.  Rezultatai bus paskelbti iki rugpjūčio 5 d. Žiūrėti tvarkaraštį.

Patvirtintos rekomendacijos, kaip abiturientams saugiai laikyti egzaminus. Visos rekomendacijos skelbiamos atnaujintame brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo apraše. Jį rasite čia.

Pavėlinta egzaminų sesijos data leis abiturientams turėti daugiau laiko pasirengti egzaminams ne tik nuotoliniu mokymu – numatoma abiturientų pasirengimą brandos egzaminams organizuoti įprastu būdu, taip pat bus teikiama pagalba mokytojams, kurie ruoš abiturientus. Skaityti daugiau.

Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas prašymų registravimas – nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 25 d.

Atmintinė abiturientams apie brandos egzaminų organizavimą 2020 m.


Atsakymas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai dėl brandos egzaminų organizavimo tvarkos

Atsakymas Lietuvos švietimo ir mokslo profesinei sąjungai į pateiktus klausimus


Informacija apie visus darbus, atliktus iki gegužės 13 d.


Skaitmeninė nuotolinio mokymo bazė

Siekiant padėti mokykloms sukurta skaitmeninio mokymo bazė su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija. Mokymo bazė nuolat pildoma ir atnaujinama, kviečiame mokyklas teikti ir savo pasiūlymus.

Mokymai ir seminarai

Skatindama švietimo bendruomenę pasiruošti nuotoliniam mokymui, ŠMSM tęsia konsultacinių seminarų ciklą mokytojams, tėvams, mokyklų vadovams. Daugiau informacijos rasite čia.

Rekomendacijos švietimo bendruomenei

Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo birželio mėnesį

Rekomendacijos mokytojams dėl saugumo internete nuotolinio mokymo metu

Rekomendacijos tėvams dėl vaikų saugumo internete

Patarimai, kaip išvengti tinklų „lūžimo“ prasidėjus nuotoliniam mokymui

Rekomendacijos mokykloms dėl mokymosi naudojantis informacinių sistemų, e. dienynų paslaugomis

Rekomendacijos tėvams, kurie augina raidos sutrikimų turinčius vaikus

Visą parengtų rekomendacijų sąrašą galima rasti čia.


Mokinių aprūpinimas

Kviečiame verslo įmones, visuomenę prisidėti prie mokinių aprūpinimo nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetėmis, interneto ryšiu.

  • Jei norite dovanoti, paskolinti mažus kiekius – kviečiame kreiptis tiesiogiai į mokyklas.
  • Jei norite dovanoti, paskolinti, teikti paslaugas neatlygintinai didesniu kiekiu – kviečiame kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją užpildant formą

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai:

Aplinkraštis švietimo įstaigų steigėjams ir vadovams dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių

Aplinkraštis savivaldybių švietimo padaliniams ir profesinio mokymo įstaigoms dėl švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo teikimo

LR Vyriausybės pasitarimo protokolas „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“


Svarbiausia, patikrinta ir oficiali informacija apie koronavirusą Lietuvoje