Švietimas Covid-19 sąlygomis

Dažniausiai užduodami klausimai

 

 

Dažniausiai užduodami klausimai

 

D.U.K. apie testavimą ir vakcinavimą

D.U.K. apie tyrimą kaupinių metodu

D.U.K. apie greituosius antigeno testus (savikontrolės tyrimus)

 

Į ką kreiptis kilus kausimų dėl ugdymo įstaigų darbuotojų testavimo ir vakcinavimo?

Prašome klausimus pateikti čia: SVIETIMASCOVID@smm.lt arba skambinti tel. +370 700 38 801.

Kas galioja nuo birželio 17 d.?

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos gali dirbti įprastu būdu ir priimti vaikus. Darbas įstaigose organizuojamas laikantis jau įprastų būtinų saugumo sąlygų. 

Nuo gegužės 21 dienos leidžiama performuoti grupes.

Jeigu darbuotojų pakanka, nėra būtino poreikio performuoti grupes, vaikai turėtų lankyti tą pačią grupę. Grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose. Naujos  grupės turi būti sudaromos ne trumpesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui.

Auklėtojai ir pedagogai tą pačią dieną gali dirbti tik vienoje ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupėje. Šis reikalavimas netaikomas tiems ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ar priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kurie persirgo COVID-19 liga, o diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų. Taip pat tiems, kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos vakcina pagal pilną skiepijimo schemą.

Pradinis ugdymas

1-4 klasių mokiniams mokslo metai pasibaigė.

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Nuo birželio 17 d. pagrindinis ir vidurinis ugdymas beveik visoje Lietuvoje organizuojamas mišriu būdu be profilaktinio mokinių tyrimo dėl COVID-19 (mokytojų tyrimo sąlygos nesikeičia).

Ankstesnė ugdymo organizavimo tvarka lieka penkiose savivaldybes, kuriose sergamumas COVID-19 dvi pastarąsias savaites vis dar viršija 200 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Tai yra  Švenčionių, Ukmergės, Molėtų rajonų ir Visagino savivaldybės.

Šiose savivaldybėse norint ugdymą organizuoti mišriu arba kontaktiniu būdu, būtinas reguliarus mokinių ir mokytojų testavimas. Savivaldybės pasirenka, kokiu būdu testuoti mokinius: kaupinių metodu ar greitaisiais antigenų testais mokyklose.

Kaupinių PGR tyrimas mokiniams ir mokyklos darbuotojams atliekamas mokykloje periodiškai kas 4-7 dienas; antigeno testas mokiniams ir mokyklos darbuotojams, atliekamas mokykloje periodiškai kas 3-4 dienas.

Ėminiai kaupinių PGR tyrimams imami mokyklos mokinių ir darbuotojų savarankiškai, prieš tai instruktuojant asmens sveikatos priežiūros įstaigos paskirtam atsakingo asmens sveikatos priežiūros specialistui ir vėliau prižiūrint visuomenės sveikatos specialistui.

Ėminiai antigeno testams imami vienu iš šių būdų: mokyklos mokinių ir darbuotojų savarankiškai, prieš tai instruktuojant asmens sveikatos priežiūros įstaigos paskirtam atsakingo asmens sveikatos priežiūros specialistui ir vėliau prižiūrint visuomenės sveikatos specialistui arba asmens sveikatos priežiūros specialisto.

Norint, kad visa klasė grįžtų mokytis kontaktiniu būdu, reikalingas 60 proc. klasės mokinių testavimas.

Atsisakę testuotis mokiniai toliau lieka namuose mokytis nuotoliniu būdu. Mokykloms siūloma sudaryti atskiras klases iš mokinių, atsisakiusių testuotis, ir toliau tęsiančių mokymąsi nuotoliniu.

Abiturientai

Brandos egzaminai ar jų dalys vykdomi užtikrinant 10 kv. m patalpos plotą vienam mokiniui, kai patalpoje yra daugiau kaip 10 mokinių. Tokios pačios sąlygos galioja ir rengiant egzaminus mokiniams, kurie baigia ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, bei stojamuosius  egzaminus į bendrojo ugdymo programas vykdančias mokyklas.

Ką daryti, jei dvyliktokas susirgo COVID-19 ar turi izoliuotis per egzaminų sesiją?

Jiems bus sudarytos sąlygos egzaminus laikyti vėliau, pakartotinės sesijos metu. Jei nutiktų taip, kad abiturientas sirgs koronaviruso infekcija ir per pakartotinę sesiją, abiturientas arba jo artimieji turi apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino. Mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų bus atleistas.

Jei brandos egzaminų metu paaiškės, kad kuris nors abiturientas susirgo koronavirusu, artimo kontakto faktas turės būti vertinamas individualiai. Izoliuotis turėtų tik tie abiturientai, kurie turėjo ilgalaikį artimą kontaktą su susirgusiuoju. Kas turi izoliuotis, sprendžia Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai, apklausę susirgusį asmenį ir iš jo sužinoję apie arti buvusius asmenis.

Jeigu pagrindinės ar pakartotinės sesijos metu abiturientas privalo izoliuotis, palikti izoliavimo vietą ir laikyti brandos egzaminą gali, jei ne seniau kaip 48 val. iki egzamino atliko SARS-CoV-2 PGR tyrimą, gavo neigiamą tyrimo rezultatą ir egzamino dieną nejaučia jokių ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių, jei prieš patenkant į brandos egzamino centrą atliko greitąjį antigeno testą ir jo rezultatas yra neigiamas. Apie dalyvavimą egzamine privaloma informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą ne vėliau, kaip 48 val. iki egzamino pradžios, nurodant brandos egzamino centrą, kuriame vyks egzaminas.

Ar bus pakankamai saugu lakyti brandos egzaminus? Kokių priemonių bus imamasi?

Per egzaminus privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), jei privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą viešoje vietoje numato karantino režimą ar ekstremalią situaciją reglamentuojantys teisės aktai.

Egzaminų vykdytojams nedraudžiama, suabejojus dėl egzaminą laikyti atvykusio mokinio tapatybės, paprašyti, kad jis, saugiu, ne mažiau kaip dviejų metrų atstumu, trumpam nusiimtų veido kaukę, respiratorių ar kitą apsauginę priemonę.

Egzaminų metu kandidatams ir egzaminų vykdytojams privalu išlaikyti ne mažesnį kaip dviejų metrų atstumą vienam nuo kito. Kaip ir anksčiau, abiturientai galės į egzaminus atsinešti geriamojo vandens asmeniniam naudojimui.

 

Neformalusis švietimas

Neformalusis vaikų švietimas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 vaikų. 

Leidžiami individualūs neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai.

Gyvai vykstančiuose Kultūros paso užsiėmimuose, kai jie organizuojami bendrojo ugdymo, profesinėje ar kurioje kitoje mokykloje, gali dalyvauti tik viena klasė ar grupė, sudaryta iš tos pačios klasės mokinių. Būtina vadovautis sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, skirtais bendrojo ugdymo mokykloms: reikia dėvėti veido kaukes, laikytis atstumų, dezinfekuoti, valyti patalpas ir kt. Menininkai ar kiti žmonės, kurie atvyksta į mokyklas vesti edukacinių užsiėmimų, turi būti pasitikrinę, ar neserga Covid-19 liga. Tokie patys reikalavimai galioja ir tuomet, kai edukaciniai užsiėmimai mokiniams vyksta kultūros ir meno įstaigoje.

Jei mokiniai, naudodamiesi Kultūros paso teikiama galimybe, lankosi filme, spektaklyje ar koncerte,  organizatoriai privalo laikytis operacijų vadovo sprendimu nustatytų reikalavimų, skirtų kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimui. 

Reikalavimai vaikų vasaros stovykloms 

Vaikų vasaros stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 vaikų. Ribojimai netaikomi, kai vaikų stovykloje dalyvauja tik vaikai ir darbuotojai, kurie atitinka vieną iš šių sąlygų: yra pilnai pasiskiepiję nuo COVID-19 ligos, persirgę ja ir nuo ligos patvirtinimo praėję ne daugiau nei 210 dienų arba yra atlikę COVID-19 tyrimą ir gavę neigiamą atsakymą (ne anksčiau nei prieš 72 valandas atlikus PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas atlikus antigeno testą).

Vaikų stovyklų organizatoriams testuotis privaloma.

Pagal galiojantį operacijų vadovo sprendimą Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų, grupės vadovas stovyklos pamainos metu dirba tik su viena grupe. Stovykloje turi būti pateikta informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo, draudimą stovyklos veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai.

Stovyklose vaikams kaukių ar kitų veidą apsaugančių priemonių dėvėti nereikia

Stovyklaujančių vaikų sveikatos būklė turi būti stebima. Jeigu vaikas pradėjo karščiuoti, kosėti, pasireiškė kiti infekcijos požymiai, jis nedelsiant turi būti atskirtas nuo kitų vaikų tam pritaikytoje patalpoje, informuoti jo tėvai. Vaiko tėvams atvykus pasiimti vaiko rekomenduojama kreiptis konsultacijai į vaiko šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų.

Stovyklose taip pat turi būti stebima darbuotojų sveikata, sudarytos sąlygos matuotis kūno temperatūrą tik atvykus į darbą. Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, turi nedelsdami palikti stovyklą ir kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Jeigu stovyklos administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą, apie tai nedelsdama privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Uždarose erdvėse turi būti užtikrintas 10 kv. m patalpos plotas vienam asmeniui arba vienu metu veikloje gali dalyvauti ne daugiau kaip vienas asmuo. Ploto vienam asmeniui reikalavimai netaikomi, jei užsiėmime dalyvauja tik Galimybių pasą, t. y. imunitetą ligai, turintys asmenys – pilnai pasiskiepiję, persirgę arba atlikę COVID-19 tyrimą ir gavę neigiamą jo atsakymą.

Galimi individualūs neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo užsiėmimai.

Profesinis mokymas ir studijos 

Profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos vykdomi nuotoliniu būdu. Išimtis taikoma pirminiam profesiniam mokymui, vykdomam kartu su socialinių įgūdžių programa, privalomosioms praktikoms, praktiniams mokymams ir kompetencijų vertinimui, kurio neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu būdu, arba

Pirminio profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijos gali vykti ir mišriu būdu, bet periodiškai atliekant studentų ir kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai diagnozuoti arba savikontrolę galimai COVID-19 ligai nustatyti.

Profesinis mokymas ar aukštojo mokslo studijos gali būti vykdomi patalpose, užtikrinant 10 kv. m patalpos plotą vienam asmeniui, kai patalpose yra daugiau kaip 10 asmenų. Jei grupę sudaro iki 10-ies žmonių, reikalavimai plotui netaikomi.

Visi asmenys mokymo vietose turi dėvėti kaukes ar kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

***

Koks ugdymas yra mišrus?

Mišrus mokymosi būdas Nuotolinio mokymo vadove apibrėžiamas kaip mokymosi būdas, kai derinami kasdienis ir nuotolinis mokymosi būdai, t. y., dalis mokymosi vyksta nuotoliniu būdu, o dalis – mokymo įstaigoje. Mokykla pati nusistato tvarką ir apimtis, kaip bus derinamas kasdieninis ir nuotolinis mokymas. Pavyzdžiui, ugdymas visiems mokiniams gali vykti kasdieniu būdu, o nuotoliniu – tik išimtiniais atvejais, tarkime, dėl ligos negalintiems atvykti mokiniams. Arba mokiniai mokosi kontaktiniu būdu mokykloje, tačiau pamokos, kurios yra sudarytos iš kelių mokomųjų klasių, pvz., tikybos pamokose dalyvauja kelių paralelinių klasių mokiniai, vyksta nuotoliniu būdu, siekiant mokinių saugumo dėl COVID-19 epidemijos. Galimi kiti variantai, dėl jų - kiek bus ugdoma kasdieniu, kiek nuotoliniu, kokia apimtimi jis taikomas - sprendžia pati mokykla.

Mišraus mokymo būdo nereikėtų maišyti su hibridiniu: hibridinis mokymas vyksta tada, kai dalis mokinių mokosi klasėje, o kita dalis tuo pačiu metu dalyvauja pamokoje nuotoliniu būdu.

Ar per karantiną galima organizuoti pailgintos dienos grupes?

Galima, tačiau pailgintos dienos grupėje gali dalyvauti tik tos pačios klasės (grupės) mokiniai.

Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad atvertas kasdienis ugdymas šiuo metu negali būti teikiamas visa apimtimi, t. y. negali būti skirtingų klasių mokinių maišymosi, todėl galimybės organizuoti pailgintos grupės darbą srautui šiuo metu nėra.

Kaip per karantiną teikiama švietimo pagalba? 

Švietimo pagalba teikiama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų.

Kaip užtikrinamas nemokamas maitinimas vaikams iš socialiai remtinų šeimų?

Kaip ir anksčiau, savivaldybės aprūpina maistu (pristato į namus) tuos vaikus, kurie mokosi nuotoliniu būdu, ir kuriems priklauso nemokamas maitinimas. Taip pat maistu aprūpinami ir tie vaikai, kurie ateina į mokyklas mokytis nuotoliniu būdu. 

Kokių operacijų vadovo nustatytų reikalavimų reikia laikytis organizuojant užimtumą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams?

Reikalavimas dėvėti veido apsaugos priemones. Visi asmenys užimtumo organizavimo vietose turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Išimtis taikoma tiems žmonėms, kurie negali dėvėti kaukių dėl savo sveikatos būklės. Kaukių nereikia dėvėti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams, taip pat pradinių klasių mokiniams. 

Kontaktų ribojimas. Mokinių užimtumo veiklos gali būti organizuojamos tik tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniams. Jos turi būti vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų klasių (grupių, srauto) mokinių kontakto, taip pat mokinių kontakto su pašaliniais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, turi būti ribojamas kontakto laikas (ne ilgiau nei 15 min.).

Rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas, pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan. O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.

Informacijos pateikimas. Užimtumo veiklose dalyvaujantiems mokiniams, jų tėvams, kitiems asmenims turi būti pateikta informacija apie rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt., reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo, draudimą kontaktinėse veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai.

Sveikatos būklės stebėjimas. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė turi būti stebima. Turi būti sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan., turi būti nedelsiant atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai. Jiems atvykus pasiimti mokinio mokyklos darbuotojai rekomenduoja kreiptis konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją.  

Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, turi nedelsdamas palikti švietimo įstaigos patalpas. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją. Jeigu švietimo įstaiga iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsdama privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

Sąlygos rankų higienai. Mokinių užimtumo organizavimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai. Turi būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai - gerai matomoje vietoje prie įėjimo, tualetuose pakabinamos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės.

Patalpų vėdinimas ir valymas. Patalpos, kuriose vykdomos mokinių užimtumo veiklos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos mokinių grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas mokinių užimtumo organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.

Mokinių maitinimas. Jei mokinių užimtumo veiklos trunka ilgiau nei 4 val., jie turi būti maitinami. Pirmenybė turi būti teikiama maitinimo organizavimui tose pačiose užsiėmimų vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra, mokiniai į bendrą valgyklą turi eiti valgyti po vieną klasę (grupę) pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neturi būti organizuojamas. Po kiekvienos klasės (grupės) bendra maitinimo organizavimo patalpa turi būti išvėdinama ir dažnai liečiami paviršiai nuvalomi.

Ar teikiamos paslaugos žmonių su negalia dienos centruose? 

Socialinės priežiūros paslaugos dienos centruose žmonėms su negalia teikiamos įprastu būdu, laikantis visų saugumo reikalavimų,  išskyrus tuos atvejus, kai įstaigoje nustatomas COVID-19 atvejis.  

 

Ar teikiamos paslaugos vaikų dienos centruose? 

 

Vaikų dienos centrai savo veiklą vykdo įprastu būdu, laikydamiesi visų saugumo reikalavimų. 

 

Ką apima neformalusis suaugusiųjų švietimas?

Neformalusis suaugusiųjų švietimas – tai suaugusių žmonių nuo 18 metų kvalifikacijos tobulinimas, papildomų kompetencijų įgijimas ar saviraiška. Suaugusiųjų neformalųjį švietimą teikia nevyriausybinės organizacijos, mokyklos, profesinės mokyklos, kolegijos, universitetai, mokytojų švietimo centrai, trečiojo amžiaus universitetai, valstybės institucijos, verslo įmonės, profesinės sąjungos, kt. Siūlomos programos, skirtos plėtoti mokymosi visą gyvenimą kompetencijas: raštingumo; kalbų; matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos; skaitmenines; asmenines, socialines ir mokymosi; pilietines; verslumo ir kt. Saviraiškos programos skirtos lavinti kūrybiškumą, gebėjimus, tai ir galimybė įsitraukti į savanorystės projektus. Tikslinės (užsakomosios) programos skirtos visuomenės švietimui strateginiais visuomenės ir valstybės raidos klausimais, pavyzdžiui, sveikos gyvensenos, smurto prevencijos, energijos tausojimo, ekosistemų apsaugos ir kt.

Jeigu mokyklose stinga lėšų kompiuterinei įrangai, skaitmeniniam turiniui, ar bus skiriami pinigai iš valstybės biudžeto?

Taip, ir 2021 m. mokykloms skirtos valstybės lėšos mokyklų skaitmeninei plėtrai. Ministerija taip pat papildomai perka nešiojamų kompiuterių, parengtas ir pagalbos priemonių paketas. 

Kokiais dokumentais vadovaujasi mokyklos, rinkdamosi skaitmeninius išteklius?

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra parengusi Reikalavimus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų raštingumo kompetencijai tobulinti. Vadovaudamosi šiais kriterijais, mokyklos gali pasipildyti skaitmeninio turinio ir įrangos išteklius, skirtus skaitmeninio ugdymo plėtrai. 

Išsirinkti priemones padės ministro patvirtintas Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas

Kas ir kaip nusprendžia, kokios kompiuterinės įrangos ar skaitmeninių priemonių įsigyti? Kaip jas padalinti, kad užtektų ir kompiuteriams, ir skaitmeninėms priemonėms, ir mokytojų skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti?

Kam teikti prioritetus, nusprendžia arba savivaldybė, arba kitas mokyklos steigėjas, arba mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba. Įsigyjant priemones ar perkant kursus mokytojams atsižvelgiama į konkrečios mokyklos situaciją ir poreikius. 

Kokias skaitmenines priemones galima pirkti? Ar galima įsigyti elektronines pratybas, kad nereikėtų mokėti tėvams?

Nacionalinė švietimo agentūra yra sukaupusi Lietuvoje parengtų ir naudojamų tiek mokamų, tiek ir nemokamų skaitmeninių mokymo(si) išteklių ir priemonių sąrašą, kuris skelbimas švietimo portale emokykla https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones. Tik jas užsakant reikia pasitikrinti, ar pasirinkta priemonė išties atitinka ministro nustatytus kriterijus. Mokykla, pirkdama skaitmenines mokymosi priemones, privalo remtis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais kriterijais skaitmeninėms mokymosi priemonėms.

Mokyklos gali įsigyti įvairaus skaitmeninio turinio, taip pat ir elektroninių pratybų.

Ar nustatyta, ką konkrečiai galima įsigyti iš skaitmenizacijai skiriamų pinigų, kokios kompiuterinės įrangos?

Galima pirkti kompiuterių ir kompiuterinės įrangos, leisti mokytojus į skaitmeninės kompetencijos tobulinimo kursus. Galima užsisakyti skaitmeninio turinio: skaitmeninių visų mokomųjų dalykų priemonių įvairaus amžiaus vaikams ir mokiniams, įskaitant vadovėlius, internetines mokymo sistemas, virtualias mokymo aplinkas, mokymosi programėles, skaitmeninius muzikos, dailės bei kino kūrinių archyvus, skaitmeninę metodinę medžiagą mokytojams, vaizdo pamokų įrašus, skaitmeninius edukacinius žaidimus, virtualias bibliotekas ir kt.

Iš kur galima pirkti įrangą, skaitmeninius išteklius?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, iš mokyklos ar savivaldybės pasirinktų tiekėjų. Jų gali būti ne vienas. Svarbu, kad skaitmeniniai mokymo(si) ištekliai, priemonės, informacinių ir komunikacinių technologijų įranga, taip pat ir mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimo kursai atitiktų švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus reikalavimus.

Kokie pagrindiniai reikalavimai kompiuterinei įrangai ir priemonėms įsigyti?

  • Skaitmeninių išteklių turinyje neturi būti diskriminacinio pobūdžio informacijos dėl rasės, tautybės, kalbos, kultūros, tikėjimo, socialinio ekonominio statuso, lyties, amžiaus, specialiųjų poreikių, etninės kilmės ar kt.
  • Turinys turi būti parengtas valstybine kalba, išskyrus, jeigu jis skiriamas mokiniams, besimokantiems tautinių mažumų mokyklose, arba skirtas mokytis užsienio kalbų.
  • Neturi būti jokios reklaminės medžiagos.
  • Priemonės turi veikti tiek asmeniniuose kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose, nepriklausomai  nuo juose esančios operacinės programinės įrangos tipo.
  • Kartu su perkama įranga ar skaitmeniniu turiniu turi būti pridėtas naudojimo vadovas lietuvių kalba.
  • Turi būti nurodyti teikėjo techninės pagalbos kontaktai ir veikianti pagalbos sistema, kuri užtikrintų kylančių problemų sprendimą per 1–3 darbo dienas.
  • Paslaugos turi būti teikiamos, o prekės teikiamos ne trumpiau kaip dvejus metus, bet ne ilgiau kaip trejus metus nuo sutarties sudarymo dienos.

Ar galima visą sumą, skiriamą mokyklai skaitmeninėms priemonėms įsigyti, išnaudoti vienam tiekėjui. Pvz., už visą sumą pirkti vienos skaitmeninės mokymosi priemonės licencijas? Ar privaloma pirkti būtent dvejų metų licencijas? Ar galima pirkti du kartus po metines licencijas?

Galima, jeigu taip nusprendžia steigėjas arba mokykla.

Kokie reikalavimai įsigyjant mokytojų skaitmeninės kvalifikacijos paslaugas?

  • Programos turi atitikti švietimo ir mokslo ministro 2007 m. patvirtintą Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą.
  •  Programos turi apimti vieną ar keletą skaitmeninio raštingumo kompetencijos sričių, o kiekvienos iš sričių apimtis - ne mažesnė nei 16 valandų vienai kompetencijai.
  • Programa privalo būti užregistruota Neformaliojo švietimo programų registre.

 

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai apie pedagogų skiepus ir testavimą – šio skyriaus skiltyje „Informacija apie vakcinavimą“.