Švietimas Covid-19 sąlygomis

Operacijų vadovo sprendimai ir Vyriausybės nutarimai

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ (2021 m. sausio 28 d. Nr. V-179)

Vakcinacijos planas (2020 01 29)

Prioritetinėje grupėje vakcinacijai - švietimo darbuotojai, karantino metu turintys tiesioginį kontaktą su mokiniais.

https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcinavimas

Sveikatos apsaugos ministro – operacijų vadovo – sprendimas dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo (2020 m. gegužės 29 d. Nr. V-1336)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ pakeitimo (2021 sausio 20 d. Nr. V-106)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų Nr. V-3080 (2020 m. gruodžio 31 d.)

Sprendimas nustato ugdymo, priežiūros, maitinimo sąlygas.

Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimas (2020 m. gruodžio 30 d. Nr. 1470)

(Dėl pradinių klasių mokinių priežiūros savivaldybių paskirtose vietose).

Operacijų vadovo sprendimas dėl mokinių užimtumo organizavimo būtinų sąlygų (2020 12 25)

Per karantiną mokyklos gali organizuoti užimtumą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Organizuojant užimtumą būtina laikytis operacijų vadovo nustatytų reikalavimų. 

Operacijų vadovo sprendimas dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo (2020 12 25)

Leidžiami aviacijos ir jūrininkų praktiniai mokymai ir užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminai asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas. Nebegalima vykdyti transporto priemonių vairavimo praktinių mokymų.

Vyriausybės 2020 gruodžio 14 d. nutarimas dėl karantino paskelbimo (įsigaliojo gruodžio 16 d.)

-----

Archyvas