Naujienos

Valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimas

Atnaujinta: 2018 11 06

2017 m. lapkričio 30 d.  veiklą pradėjo Ministro Pirmininko sudaryta darbo grupė, rengsianti pasiūlymus dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo. Grupei vadovauja švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Į ją įtraukti Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, mokslo bendruomenės, verslo atstovai ir ekspertai.

„Siekiant gerinti bei stiprinti Lietuvos mokslo veiklą ir kokybę, konkurencingumą, atitiktį valstybės poreikiams ir efektyvumą, būtina išanalizuoti esamą padėtį ir pasiūlyti, kaip sutelkti mokslo institutų ir aukštųjų mokyklų žmogiškuosius išteklius, efektyviai išnaudoti ir plėtoti esamą mokslinių tyrimų potencialą ir infrastruktūrą, – sako ministrė J. Petrauskienė.  – Stiprus mokslas – tai inovacijų ir stiprios valstybės pagrindas. Šiuo metu mūsų šalies mokslo veikla ir ištekliai yra fragmentuoti, įvairovė didelė ir nėra pakankamai sąlygų sėkmingai vystyti  institutų veiklą.“

Vyriausybės programoje numatyta sutelkti aukštųjų mokyklų, mokslo institutų žmogiškuosius išteklius, racionaliai ir tikslingai panaudoti mokslo infrastruktūrą, užtikrinti geriausia tarptautine patirtimi pagrįstą mokslinės veiklos vertinimą, mokslinių tyrimų finansavimą, inicijuoti technologines ir socialines inovacijas skatinančius tyrimus. Numatyta telkti mokslo ir studijų institucijų potencialą, pertvarkant jų tinklą.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 13 valstybinių mokslinių tyrimų institutų. Institutai vykdo valstybei, visuomenei ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Preliminarios institutų apžvalgos