Pranešimai spaudai

2007
gruodžio
22 d.

Parengtas Pavyzdinis mokytojo pareigybės aprašymas

Darbo grupė parengė Pavyzdinį mokytojo pareigybės aprašymą. Dokumentas reglamentuoja mokytojo darbo funkcijas ir profesinę veiklą. Mokytojo pavyzdiniame pareigybės aprašyme įvardijamos mokytojo teisės ir pareigos. Mokytojas turi teisę siūlyti savo individualias programas, pasirinkti p

2007
gruodžio
22 d.

Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas padėtų teisingiau atlyginti už darbą

Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo sistema – lankstesnė, ji leidžia padidinti mokytojų atlyginimus, klasių auklėtojams - skirti 10 proc. tarnybinio atlyginimo priedą, mokyklų vadovams sudaro daugiau galimybių sumokėti už papildomus mokamus mokytojų darbus, o mokytojams – turėti ma

2007
gruodžio
22 d.

Suderintos Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines ir vientisąsias studijas 2008 metais taisyklių bendrosios nuostatos

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti patvirtintos Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines ir vientisąsias studijas 2008 metais taisyklių bendrosios nuostatos...

2007
gruodžio
21 d.

Mokslo populiarintojai Lietuvoje - nepelno organizacijos ir mokslo populiarinimo entuziastai

Stiprioji mokslo populiarinimo situacijos Lietuvoje pusė yra platus nepelno organizacijų ir atskirų individų, mokslo populiarinimo entuziastų, ratas, kurių iniciatyvos dėka yra vykdoma didžiausia dalis mokslo populiarinimo veiklos. Tokios išvados prieita Švietimo ir mokslo ministerijos už

2007
gruodžio
20 d.

Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė su švietimo įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių asociacijų prezidentais ir tarybų nariais aptarė švietimo aktualijas

Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė susitiko su švietimo įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių asociacijų...

2007
gruodžio
19 d.

Švietimo ir mokslo ministrė kreipėsi į savivaldybių merus dėl 2008 m. planuojamų lėšų, skirtų mokykloms

Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė kreipėsi į savivaldybių merus, atkreipdama dėmesį, kad formuojant 2008 m. savivaldybių biudžetus būtų skiriama daugiau lėšų mokyklų ūkinėms reikmėms – kanceliarinėms prekėms, telefoniniams pokalbiams apmokėti ir pan.Ministrė krei

2007
gruodžio
19 d.

Mokslo ir studijų institucijų vadovų ir mokytojų darbo apmokėjimo permainos

Švietimo ir mokslo ministerija šiandien, gruodžio 19 d., Vyriausybei pateikė projektą, kuriame numatyta pakeisti mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų dar

2007
gruodžio
19 d.

Kitais metais didės valstybės parama trečiosios studijų pakopos studentams

Nuo sausio 1 d. vidutiniškai 40 proc. didinama valstybės parama doktorantams, meno aspirantams ir rezidentams - trečiosios studijų pakopos studentams. Vyriausybė šiandien, gruodžio 19 d., patvirtino Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktą koeficientų, pagal kuriuos skaičiuojamas trečios

2007
gruodžio
17 d.

Baigėsi Besimokančių mokyklų tinklų bandomasis projektas

Gruodžio 14 d. Vilniuje vyko baigiamoji Lietuvos bendrojo lavinimo Besimokančių mokyklų tinklų kūrimo programos (BMT) konferencija, į kurią susirinko projekte dalyvavusių 42−iejų mokyklų komandos, projekto ekspertai, koordinatoriai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, š

2007
gruodžio
13 d.

Švietimo ir mokslo ministerija įteikė Vyriausybei mokslo ir studijų reformai būtinus įstatymų projektus

Švietimo ir mokslo ministerija šiandien Vyriausybei įteikė Mokslo ir studijų, Valstybinių aukštųjų mokyklų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymų projektus bei Viešųjų įstaigų įstatymo ir Žemės įstatymo straipsnių pakeitimo projektus. Šių įstatymų projektai pa

Rodyti daugiau