Pranešimai spaudai

2019
gegužės
21 d.

Skelbiamas Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus konkursas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus pareigoms eiti. Asmenys, pretenduojantys dalyvauti konkurse, gali teikti dokumentus iki birželio 17 d.

Pretendentai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti mokslo daktaro laipsnį, ne mažiau kaip 3 metus vadovavimo patirties, taip pat ne mažiau kaip 3 metus dalyvavimo tarptautinio lygio  mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektuose patirties.

Pretendentai turi išmanyti Centro pagrindinių mokslinių tyrimų krypčių realizavimo specifiką ir perspektyvą, Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktus ir strateginius dokumentus, susijusius su MTEP ir Centro veikla, būti susipažinę su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje.

Šalia lietuvių kalbos pretendentai turi mokėti anglų kalbą.

Norintys dalyvauti konkurse pretendentai turės pateikti Centro veiklos planą 5 metams ir numatomus veiklos prioritetus.

Išsamią informaciją apie konkursą Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus direktoriaus pareigoms galima rasti čia:  https://bit.ly/2w8y43x .

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1173