Pedagogams

Pedagogų rengimas ir jo pertvarka

Atnaujinta: 2021 02 26

Pedagogų rengimo reglamentas

Pedagogų rengimo modelio aprašas

Mokytojų profesijos kompetencijos aprašas

 

Pasirengimas pakeisti pedagogų rengimo reglamentą

Pedagogų rengimo pertvarka

   Švietimas yra viena pagrindinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos prioritetinių sričių. Mokytojų darbo sąlygos, karjeros patrauklumas ir pedagogų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo sistemos pertvarkymas yra kertiniai švietimo atnaujinimo programos elementai.
  Vyriausybės programoje yra įtvirtintos svarbiausios pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos gairės. Numatoma, kad mokytojus turi rengti stipriausi mūsų šalies universitetai, turintys didžiausią mokslo potencialą ir patraukiantys geriausius studentus. Mokytojų rengimo sistema turi būti mišri, derinanti lygiagrečiojo ir nuosekliojo modelio privalumus. Švietimo sistemoje dirbantys pedagogai turi įgyti universitetinį išsilavinimą, kuris laiduotų tiek aukščiausio lygio dalykinį pasirengimą, tiek reikiamą švietimo ir ugdymo veiklos supratimą bei įgūdžius.
   Pirmas žingsnis į darnios mokytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos sukūrimą yra sutarimas dėl nacionalinės mokytojų rengimo koncepcijos. Siūlymus šiai koncepcijai aktyviai teikia šalies aukštosios mokyklos, ji buvo diskutuojama keliose nacionalinio lygmens darbo grupėse.
   Koncepcijos įgyvendinimas turi būti pagrįstas patikima pedagogų poreikio per artimiausius keliolika metų prognoze ir susietas su šiuo metu vykstančia sistemine aukštųjų mokyklų tinklo pertvarka, mokytojų rengimą patikint stipriausioms, didžiausią mokslinį potencialą turinčios aukštojo mokslo įstaigoms.

Nauji pedagogų rengimo centrai

Pedagogų rengimo reglamentas

Pasiruošimas pakeisti Pedagogų rengimo reglamentą

Pedagogų rengimo modelio aprašas:

Pedagogų karjeros modelis:

 Aukštųjų mokyklų siūlymai dėl pedagogų rengimo:

   Kaitos kryptys:

   Informacija apie pedagogų rengimą:

2017-02-17 diskusija

Aukštųjų mokyklų informacija

Naudinga informacija