Naujienos

Kas gali dirbti profesijos ir neformaliojo švietimo mokytojais

Atnaujinta: 2017 07 04

Švietimo ir mokslo ministrė 2017 m. birželio 28 d. patvirtino naujos redakcijos Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos aprašą.

Šis kursas skirtas asmenims, siekiantiems dirbti neformaliojo švietimo ar profesijos mokytojais, jei jie neturi įgiję pedagogo kvalifikacijos. Sėkmingai baigę šį kursą, asmenys įgyja esminių pedagoginių, psichologinių ir didaktinių žinių, gauna praktinės pedagoginės veiklos pagrindus ir  įgyja teisę dirbti profesijos ir (ar) neformaliojo švietimo mokytojais.

Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos aprašo naujosios redakcijos patvirtinimas yra dar vienas žingsnis neformaliuoju ar kitais būdais įgytų kompetencijų pripažinimo sistemos link. Svarbiausi kurso reikalavimai, turinys, apimtys ir modulių aprašai yra rengti konsultuojantis su aukštosiomis mokyklomis ir yra parengti taip, kad tiems kursų dalyviams, kurie vėliau apsispręstų įgyti pedagogo kvalifikaciją formaliose studijose, dalis studijų kreditų galėtų būti įskaityta.

Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso naujoji redakcija įsigalios 2017 m. spalio 1 d., todėl potencialūs kurso tiekėjai turės laiko parengti naujas programas ir kursų dalyviams būtiną medžiagą.  

Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos aprašą rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6d1449005c0411e79198ffdb108a3753