Naujienos

Metodinė medžiaga kalbų mokytojams

Atnaujinta: 2016 05 10

Dabartinių Europos kalbų centras (DEKC) parengė metodinę medžiagą, skirtą kalbų mokytojams. DEKC 2012–2015 metais įgyvendino programą „Kalbinis ugdymas – inkliuzinio, daugiakalbio ir tarpkultūrinio švietimo link“.
Įgyvendinant programą buvo parengta daug įvairios medžiagos: praktinių įrankių ir rekomendacijų, integruojančių įvairius kalbų mokymo ir vertinimo aspektus. DEKC skiria dėmesio visoms kalboms: gimtosioms, tautinių mažumų ir migrantų, užsienio.
DEKC yra Europos Tarybos įsteigtas centras, kurio misija – padėti šalims įgyvendinti Europos kalbų politiką, skatinti kalbų mokymo naujoves ir jų naudojimą, sudaryti galimybes kalbų specialistams dalytis gerąja patirtimi ir bendradarbiauti.
DEKC interneto svetainėje http://www.ecml.at/ gausu naudingos informacijos kalbų mokytojams, dėstytojams, vertintojams ir programų rengėjams, tėvams ir mokiniams.

Katalogas