Pranešimai spaudai

2011
gruodžio
23 d.

Apdovanoti geriausi Švietimo raidos scenarijų autoriai


Šiandien Švietimo ir mokslo ministerijoje apdovanoti Švietimo raidos scenarijų konkurso laimėtojai.
„Ilgalaikiai švietimo sistemos strateginiai tikslai, prioritetai, vizijos nurodo kryptį, kaip modeliuoti švietimo perspektyvą. Šis scenarijų konkursas pasiūlė švietimo sistemai nemažai idėjų ir galimybių, kaip jas realizuoti. Konkurso rezultatai rodo, kad nėra vieno lyderio, laimėtojo, bet turim kelis scenarijus, kurie išsiskiria savitu požiūriu ir galimybių spektru. Labai svarbu sunešti visas idėjas į didįjį minčių aruodą,- sveikindamas laimėtojus sakė švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.

Geriausiais Švietimo raidos scenarijų konkurso scenarijais pripažinti:
UAB „Civitta“ scenarijus „Lietuvai“,
programos „Renkuosi mokyti!“ mokytojų grupės scenarijus „Kuriame mokyklą vaikams“, Giedriaus
Kazakevičiaus scenarijus „Kaip teisingai investuoti 6 mlrd. litų?“,
dr. Žygimanto Grakausko scenarijus „Lietuva – sumani šalis“,
Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto mokslininkų grupės scenarijus „Atsakingai ir kūrybiškai besimokanti visuomenė“,
VšĮ Lietuvos laisvosios rinkos instituto scenarijus „Švietimas: link individualaus, laisvo, privataus“,
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos scenarijus „Suaugusiųjų švietimo raidos scenarijus“,
dr. Bronislovo Burgio scenarijus „Šviesioji Lietuva“.

Scenarijų autoriai savo darbuose akcentuoja sąmoningos, atsakingos, kūrybingos asmenybės ugdymą, prasmingo mokymosi skatinimą. Pabrėžia, kaip svarbu ugdyti mokinį, suprantantį prasmingo mokymosi svarbą, turintį savo gyvenimo tikslą ir kt.

Pirmą kartą ministerijos organizuotame švietimo scenarijų konkurse buvo kviečiami dalyvauti pavieniai asmenys, organizacijos, asociacijos, turėjusios pateikti patrauklią, pritaikomą Lietuvos švietimo ateities raidos viziją, kurioje būtų nustatytos aktualios švietimo raidos kryptys, pateikti pasiūlymai, kaip jų matomą Lietuvos švietimo ateities viziją būtų įmanoma praktiškai įgyvendinti.

Konkurso dalyviai turėjo pateikti originalų autorinį darbą – 20-50 lapų švietimo raidos scenarijų ir jo įgyvendinimo aprašymą.

Vertinimo komisija, sudaryta iš švietimo srities ekspertų, atrinko 8 geriausius scenarijus. Pateiktuose scenarijuose buvo vertina, kaip atskleistas švietimo sistemos kontekstas, švietimo būklę lemiantys veiksniai, numatytos kaitos vizijos ir jų įgyvendinimo galimybės.

Geriausių Lietuvos švietimo raidos scenarijų konkurso autoriai bus kviečiami ir toliau bendradarbiauti, dalyvauti ministerijos renginiuose, diskusijose, darbo grupėse švietimo raidos klausimais, Valstybinės švietimo strategijos projektų svarstymuose ar kitose panašiose veiklose.

Visus Švietimo raidos scenarijų konkursui pateiktus scenarijus artimiausiu laiku bus galima rasti ministerijos interneto svetainėje: http://www.smm.lt/strategija/iss.htm

Elona Bagdanavičienė
Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 219 1213