Pranešimai spaudai

2015
balandžio
13 d.

Aukštojo mokslo sritį kuruos viceministras Rolandas Zuoza

Šiandien pradeda eiti pareigas naujas švietimo ir mokslo viceministras. Aukštojo mokslo sritį nuo šiol kuruos Rolandas Zuoza. Jis pakeis Rimantą Vaitkų, paskirtą Ministro Pirmininko kanclerio pirmuoju pavaduotoju.

Dr. Rolandas Zuoza 1996–2000 m. buvo Seimo narys, nuo 2001 m.  dirba Švietimo ir mokslo ministerijoje. Kuravo socialinės politikos, vaikų ir jaunimo socializacijos, bendrojo ugdymo ir švietimo pagalbos klausimus. Pastaruoju metu vadovavo Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriui. Yra įgijęs socialinių mokslų daktaro laipsnį. Priklauso LSDP partijai.

Nuo 2012 m. švietimo ir mokslo viceministro pareigas ėjęs Rimantas Vaitkus paskirtas Ministro Pirmininko kanclerio pirmuoju pavaduotoju.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt