Pranešimai spaudai

2019
spalio
16 d.

Aukštosios mokyklos kviečiamos teikti paraiškas tarptautinio lygio dėstytojų iš užsienio vizitams

Lietuvos aukštosios mokyklos skatinamos kviestis aukštos kvalifikacijos dėstytojus iš užsienio. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija finansiškai remia užsieniečių dėstytojų vizitus. Universitetai ir kolegijos gali iki lapkričio 24 d. teikti paraiškas dėstytojų iš užsienio vizitams 2020 m.

„Siekiame atverti kelius į mūsų universitetus ir kolegijas atvykti tarptautinio lygio mokslininkams ir dėstytojams iš užsienio, tarp jų ir lietuviams, kurie sėkmingai daro akademinę karjerą už mūsų šalies ribų. Tokią finansavimo iniciatyvą Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vykdo skatindama šalies aukštąsias mokyklas plėsti atvirumą pasauliui ir kuo aktyviau dalyvauti tarptautiniuose idėjų mainuose“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Parama skiriama užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijų dėstytojams ir mokslininkams, menininkams, atvykstantiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas dėstyti pagal aukštosios mokyklos vykdomą studijų programą. Finansuojamas vizitas gali trukti iki 15 darbo su studentais dienų.

Skiriant lėšas konkurso būdu bus atsižvelgiama į dėstytojo užsieniečio pedagoginę, mokslinę ir praktinę patirtį, jo vizito reikšmę vykdomai studijų programai, kitus konkurse nurodytus kriterijus. Norėdama pretenduoti į valstybės paramą aukštoji mokykla vizitą turi kofinansuoti – jos skiriamos lėšos sudaro ne mažiau kaip 30 procentų visos sumos.

Dėstytojų iš užsienio vizitų finansavimo konkursas skelbiamas kasmet – šiemet jis vyks jau devintą kartą. Nuo 2012 m. Lietuvos aukštosiose mokyklose finansuota apie 600 dėstytojų vizitų.

Paramos skyrimo konkursą administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Daugiau informacijos:
https://stipendijos.lt/galimybes/kvietimas-teikti-paraiskas-kviestiniu-destytoju-is-uzsienio-saliu-vizitams-2020-m-finansuoti/

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1173