Pranešimai spaudai

2012
gruodžio
10 d.

Aukštosios mokyklos vėl kviečiamos teikti paraiškas dėstytojų iš užsienio vizitams


Skelbiamas konkursas, kurio tikslas – aktyvinti idėjų mainus per užsieniečių dėstytojų, pasaulinio lygio mokslininkų ir praktikų vizitus Lietuvos aukštosiose mokyklose. Lietuvos universitetai ir kolegijos skatinamos aktyviai dalyvauti tarptautinėje protų apykaitoje ir kviestis skaityti paskaitas aukštos kvalifikacijos dėstytojus iš užsienio. Švietimo ir mokslo ministerija finansiškai remia užsieniečių dėstytojų vizitus.„Finansinė parama aukštosioms mokykloms kviestis aukštos kvalifikacijos užsienio kolegas – tai paskata keistis naujausiomis žiniomis ir dėstymo metodais, įsijungti į tarptautinius mokslo ir studijų procesus. Džiaugiamės, kad šių metų vasarą pirmą kartą paskelbus konkursą universitetai ir kolegijos aktyviai naudojosi šia galimybe megzdamos ryšius su tarptautinio lygio partneriais ir sudarydamos galimybę studentams susipažinti su kitų šalių patirtimi neišvykstant iš Lietuvos“, – sako l.e.p. švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.

Į paramą užsieniečiams dėstytojams gali pretenduoti Lietuvos aukštosios mokyklos, kurios ketina priimti arba yra priėmusios užsienietį dėstytoją dėstyti pagal aukštosios mokyklos vykdomą studijų programą. Kviestiniams profesoriams numatyta parama sieks iki 3250 litų (25 BSI – bazinių socialinių išmokų dydžio), docentams – iki 1560 litų (12 BSI), lektoriams ir asistentams, turintiems mokslo ar meno daktaro laipsnį – iki 1040 litų (8 BSI) per savaitę. Norėdama pretenduoti į valstybės paramą aukštoji mokykla vizitą turės kofinansuoti – jos skiriamos lėšos sudarys ne mažiau kaip 30 procentų visos sumos.

Finansuojami užsienio dėstytojų vizitai gali trukti nuo dviejų savaičių iki dviejų mėnesių. Pagal aukštųjų mokyklų siūlymus po pirmojo konkurso pakoreguotoje tvarkoje numatyta, kad dėstytojams, atvykstantiems iš tolimų šalių – Azijos, Centrinės Amerikos, Lotynų Amerikos, Okeanijos ar Šiaurės Amerikos, – galės būti skiriama papildoma išmoka, o pasaulinio pripažinimo sulaukusiems dėstytojai ir praktikai galės atvykti trumpesniam laikui.

Skiriant lėšas konkurso būdu bus atsižvelgiama į dėstytojo užsieniečio tarptautinę pedagoginę ir mokslinę patirtį, institucijos, kurioje jis dirba, tarptautinį pripažinimą, jo vizito reikšmę vykdomai studijų programai, aukštosios mokyklos skiriamų lėšų dalį dėstytojo vizitui finansuoti.

2012 metų birželio mėnesį paskelbus pirmąjį dėstytojų iš užsienio vizitų konkursą, parama skirta 87 dėstytojams, atvykusiems dėstyti į 20 Lietuvos aukštųjų mokyklų. Šį rudenį 16 universitetų ir 4 kolegijų auditorijose studentai galėjo klausytis dėstytojų iš 27 šalių.

Dėstytojų iš užsienio vizitų finansavimo konkursą Švietimo ir mokslo ministerija skelbia antrą kartą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą paramos užsieniečiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, teikimo tvarką. Numatyta, kad tokie konkursai bus skelbiami kasmet – ne vėliau kaip gruodžio mėnesį, o esant lėšų gegužės mėnesį gali būti skelbiamas papildomas konkursas.

Lietuvos aukštosios mokyklos paraiškas finansavimui gali teikti Švietimo mainų paramos fondui iki 2013 m. sausio 21 d. Užsieniečių dėstytojų vizitų finansavimo tvarką, konkurso kvietimą ir paraiškos elektroninę formą galima rasti čia:
http://www.smm.lt/smt/ak_mob/index.htm
arba
http://www.smpf.lt/lt/programos/valstybines_stipendijos/valstybines_stipendijos_atvykstantiems_uzsienio_destytojams_ir_mokslininkams

Daugiau informacijos:
Švietimo ir mokslo ministerijos Akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo skyriaus vyresn. specialistė Jolanta Navickaitė, tel. (8 5) 219 1128, el. p. jolanta.navickate@smm.lt ;
Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorė Vilija Dulevičiūtė, tel. (8 5) 249 8189, el. p. vilija.duleviciute@smpf.lt .

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1183
El.p. info@smm.lt