Pranešimai spaudai

2007
gruodžio
17 d.

Baigėsi Besimokančių mokyklų tinklų bandomasis projektas


Gruodžio 14 d. Vilniuje vyko baigiamoji Lietuvos bendrojo lavinimo Besimokančių mokyklų tinklų kūrimo programos (BMT) konferencija, į kurią susirinko projekte dalyvavusių 42−iejų mokyklų komandos, projekto ekspertai, koordinatoriai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, švietimo centrų atstovai ir projekto iniciatoriai bei vadovai: Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja dr. Loreta Žadeikaitė bei vyresnioji specialistė Elena Stasiulienė. 2006 m. prasidėjęs bandomasis BMT projektas baigėsi šių metų gruodį. Jo tikslas − išmokyti mokyklas bendradarbiauti, sprendžiant įvairias mokyklos bendruomenės problemas: mokymosi motyvacijos ir ugdymo turinio diferencijavimo bei individualizavimo, saugios mokyklos aplinkos ar glaudesnių ryšių tarp mokinių, mokytojų ir tėvų kūrimo. Į BMT veiklą įsitraukusios skirtingų tipų mokyklos kuria bendradarbiavimo kultūrą − jų bendruomenės mokosi vienos iš kitų, dalinasi patirtimi ir kartu ieško, kaip gerinti mokyklos veiklą.

Projekto baigiamojoje konferencijoje dalyvavo Švietimo ir mokslo viceministrė Virginija Būdienė, kvietusi kurti kūrybingą visuomenę, apie XXI amžiuje besimokančią mokyklą kalbėjo dr. Loreta Žadeikaitė, BMT bandomojo projekto tyrimo rezultatus apibendrino Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės komunikacijos instituto direktoriaus pavaduotoja dr. Asta Lapėnienė. Projekto ekspertai pristatė BMT leidinį „Septynios besimokančių mokyklų istorijos“, o grupėmis pasidalinę mokyklų atstovai nagrinėjo keturias temas: BMT mokiniui, mokytojui ir mokyklai, komanda – problema – tinklai, ieškojo atsakymų į klausimus, kokias galimybes mokyklos kaitai atveria BMT bei kokiomis priemonėmis į tinklus būtų galima įpinti švietimo centrus ir skyrius. Atsakymai į šiuos klausimus bus analizuojami ir į juos atsižvelgs BMT projekto paraiškos Struktūrinių fondų lėšoms gauti rengėjai. „Minčių lietaus“ metodu mokyklų komandos pateikė jų įsivaizduojamą besimokančios mokyklos viziją ir pasakojo, kokią naudą jų mokyklai davė įsitraukimas į šį projektą.

Į Švietimo ir mokslo ministerijos bei Švietimo aprūpinimo centro organizuotą BMT konferenciją susirinkusieji teigė, kad Lietuvos mokyklos noriai mokosi, tarpusavyje bendrauja ir bendradarbiauja. Nors bandomasis projektas baigėsi, bendradarbiaujančių mokyklų tinklas plėsis, nuo 2008 m. pradedant antrąjį BMT projekto įgyvendinimo etapą, kuriame dalyvauti kviečiamos visos Lietuvos mokyklos.

Daugiau informacijos: Simona Plienaitytė, Švietimo aprūpinimo centro vyresnioji specialistė, tel. (8 5) 264 94 78, el. p. simona.plienaityte@sac.smm.lt

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
Aida Janionytė
Tel. (8 5) 2191233