Pranešimai spaudai

2003
rugsėjo
23 d.

Dėl kolegijų statuso ir jų pavadinimų


Aukštosios neuniversitetinės mokyklos tipas pagal Aukštojo mokslo įstatymą yra kolegija. Šio įstatymo 7 straipsnyje nurodyta, kad kolegijos pavadinime negali būti žodžių „universitetas“ ir „akademija“. Kito konkretaus reglamentavimo dėl kolegijų pavadinimo nėra. Žodis “kolegija” nėra draudžiamas vartoti juridinių asmenų pavadinimuose. Valstybės įmonės Registrų centro duomenų bazėje yra net 52 juridiniai asmenys, kurių pavadinimuose yra žodis “kolegija”. Tačiau tai nereiškia, jog jos visos yra aukštosios neuniversitetinės mokyklos – kolegijos. Iš sąraše esančių 52 kolegijų beveik pusė nėra nei aukštosios mokyklos, nei švietimo įstaigos. Dalis jų teikia neformaliojo švietimo paslaugas, G. Stulpinienės verslo kolegija – aukštesniųjų studijų paslaugas. Kitos (Vilniaus pypkorių kolegija, Kauno teisininkų kolegija ir kt.) jungia tam tikros srities ar pomėgių asmenis. Tai visuomeninės organizacijos.
Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje www.smm.lt nuorodoje “IS mokykla” yra talpinama išsami informacija apie visas šalyje veikiančias švietimo įstaigas bei jų vykdomas studijų (mokymo) programas. Pasirenkantiems studijas nevalstybinėse mokyklose žinotina, kad kiekviena gali veikti tik turėdama Švietimo ir mokslo ministerijos licenciją bei švietimo ir mokslo ministro įsakymu suteiktą teisę vykdyti konkrečias studijų programas bei išduoti atitinkamus išsilavinimo pažymėjimus. Licencijos kopija turi būti įrėminta ir pakabinta matomoje vietoje patalpoje, kurioje tvarkomi priimamų mokytis asmenų dokumentai. Licencijos registravimo numeris ir išdavimo data privalo būti nurodyta mokymosi sutartyse, kurios turi būti sudarytos su kiekvienu priimamu mokytis asmeniu visam mokymosi laikotarpiui, bei skelbimuose apie teikiamas mokymo paslaugas. Informacija apie išduotas licencijas skelbiama “Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai” ir talpinama anksčiau minėtoje interneto svetainėje.
Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodė daug straipsnių apie G. Stulpinienės vadybos kolegiją. Tačiau šiuose straipsniuose neatskleista esmė – ši švietimo įstaiga nėra aukštoji mokykla ir niekada ja nebuvo. Tačiau skaitytojas gali susidaryti klaidingą nuomonę, kad nevalstybinės aukštosios neuniversitetinės mokyklos – kolegijos – nėra pasirengusios kokybiškai veiklai. Licencijas turinčios kolegijos po kruopštaus studijų programų bei pasirengimo jas vykdyti buvo įsteigtos gavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimus.