Pranešimai spaudai

2009
sausio
05 d.

Ekspertai tobulins aukštojo mokslo vertinimo sistemą ir nustatys „studijų krepšelio“ sudarymo principus


Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius šiandien, sausio 5d., sudarė dvi naujas darbo grupes, kurios nustatys principus „studijų krepšeliui“ sudaryti ir vertinimo kriterijams aukštosiose mokyklose suderinti.Suderintos vertinimo sistemos universitetuose ir kolegijose sudarys lygias galimybes įvairių krypčių ir sričių studentams, o aukštųjų mokyklų finansavimo pertvarka įvedant „studijų krepšelį“ užtikrins, kad geriausiems studentams būtų garantuotas visas finansavimas, kaip to reikalauja 2008 m. kovo 20 d. Konstitucinio Teismo nutarimas. Finansavimas tokiu principu reikš, kad valstybės pinigai, skirti aukštosioms mokykloms, keliaus paskui studentą ir priklausys nuo jo pasirinkimo.

Iki vasario 1 d. ekspertai parengs siūlymus dėl skirtingų aukštojo mokslo sričių ir krypčių studijų rezultatų vertinimo sistemų suderinimo, o iki vasario 15 d. bus parengti tesės aktai, susiję su studijų finansavimo pagal „studijų krepšelį“ įvedimu.

Vertinimo sistemų derinimo ir „studijų krepšelio“ sudarymo klausimai, kaip ir kiti aukštojo mokslo pertvarkos aspektai, bus bendrai aptariami su akademine bendruomene. Be švietimo ekspertų iš valstybinių žinybų, į darbo grupes yra įtraukti aukštųjų mokyklų vadovai ir studentų organizacijų atstovai.

Gruodžio pabaigoje darbą jau pradėjo darbo grupė, rengianti siūlymus studijų paskolų sistemai tobulinti. Nauja paskolų tvarka sudarys palankesnes finansines sąlygas visiems, siekiantiems aukštojo išsilavinimo.

Planuojama, kad paskolų sistema bus sukurta vėliausiai iki liepos 1 d., o nuo rugsėjo 1 d. pirmo kurso studentai jau bus finansuojami pagal naują tvarką – „studijų krepšelio“ principu.

Ministro atstovė spaudai
Aistė Skaržinskaitė
Aiste.skarzinskaite@smm.lt
Tel. 219 11 82; 8 614 13 069