Pranešimai spaudai

2007
gruodžio
22 d.

Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas padėtų teisingiau atlyginti už darbą


Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo sistema – lankstesnė, ji leidžia padidinti mokytojų atlyginimus, klasių auklėtojams - skirti 10 proc. tarnybinio atlyginimo priedą, mokyklų vadovams sudaro daugiau galimybių sumokėti už papildomus mokamus mokytojų darbus, o mokytojams – turėti mažiau kontaktinių valandų. Tokias nuomones per apklausą išsakė nuo rugsėjo etatinio darbo apmokėjimo eksperimente dalyvaujančių dvylikos mokyklų vadovai. Apklausos rezultatai buvo pristatyti per Eksperimentinio etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo įgyvendinimo darbo grupės posėdį, įvykusį Švietimo ir mokslo ministerijoje. Į šią darbo grupę įeina eksperimente dalyvaujančių dvylikos mokyklos vadovai, savivaldybių atstovai. Stebėtojų teisėmis posėdyje dalyvavo mokytojų profesinių sąjungų atstovai.

Mokyklų vadybininkų apklausą apie darbą etatinio mokytojų apmokėjimo sąlygomis pristatė Švietimo plėtotės centro darbuotojas dr. Albinas Kalvaitis. Mokyklų, kurios jau keletą mėnesių eksperimento tvarka už darbą mokytojams sumoka pagal etatinio darbo apmokėjimo tvarką, vadovų nuomone, etatinis darbo apmokėjimas padeda teisingiau atlyginti už darbą. „Jei etatinis darbo apmokėjimas bus įvestas nuo rugsėjo, pirmieji jo teigiamus vaisius pajus mokytojai, kadangi jiems bus daugiau sumokama už darbą“, - sakė apklausą pristatęs dr. A.Kalvaitis.
Apklausoje dalyvavę mokyklų vadovai taip pat pažymėjo, kad dėl etatinio darbo sistemos paprastėja mokytojų darbo tarifikacija, eksperimentas didina mokyklos valdymo kokybę, kadangi atsiranda susitarimų ir atskaitomybės būtinybė, geresnė finansinių išteklių kontrolė.

Apklausoje taip pat išryškintos pastebėtos problemos: mažoms mokykloms gali neužtekti mokinio krepšelio lėšų, nes etatinis darbo apmokėjimas didina nekontaktinių valandų poreikį, mokytojai gali sunkiai susitarti dėl nekontaktinių valandų, jei mokytojas moko kelių dalykų ir skiriasi kvalifikacija, bus sudėtinga sumokėti už darbą. Jei bus griežtai laikomasi etato normos – 30 valandų, ypač didelėse mokyklose gali pritrūkti mokytojų.
Eksperimentinio etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo įgyvendinimo darbo grupė, atsižvelgusi į šiuos pastebėjimus, toliau tobulins rengiamą Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo projektą. Kitas tyrimas, atskleisiantis ilgesnio laikotarpio eksperimento rezultatus, numatomas atlikti pavasarį.

Etatinį mokytojų darbo apmokėjimą ketinama įvesti nuo 2008 metų rugsėjo 1 dienos. Vieną etatą sudarytų nustatytas, nekintantis valandų skaičius. Planuojama, kad etate galėtų būti apie 30 valandų. Vidutiniškai 20 iš jų būtų kontaktinės – skirtos tiesioginiam mokytojo darbui, vidutiniškai 10 valandų – nekontaktinės. Pastarosios gali būti skiriamos už vadovavimą klasei, sąsiuvinių taisymą, vidaus auditą ir pan. Etatinio darbo apmokėjimo įvedimas įprastinio mokytojo darbo laiko nekeistų.

Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė,
tel. (8 5) 2191233