Pranešimai spaudai

2004
gruodžio
16 d.

Europos profesinio rengimo sistemoje numatyta aktyviau įtraukti socialinius partnerius ir didinti investicijas


Gruodžio 14-15 d. Mastrichte (Olandija) vyko 32-jų Europos šalių ministrų, atsakingų už profesinį rengimą, susitikimas ir konferencija „Europos kooperacijos profesiniame rengime ateities prioritetai“. Susitikimo metu priimtas „Mastrichto komunikatas 2004“, pratęsiantis 2002 m. Kopenhagos deklaracijos principų įgyvendinimą.

„Komunikate pažymimas profesinio rengimo srities progresas, įvykęs po to, kai buvo priimta Kopenhagos deklaracija – tai ir priimti sprendimai dėl Europaso įvedimo, išsiplėtęs tarptautinis bendradarbiavimas, Leonardo da Vinči programos sklaida bei sukurtų projektų įgyvendinimas,“ – sakė Lietuvos delegacijai vadovavęs švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus.

Šalys komunikate susitarė padidinti investicijas į profesinio rengimo sritį, aktyviau įtraukti įmones į profesinio rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo subfinansavimą ir administravimą, tam panaudojant ir Europos struktūrinius fondus.
Nuspręsta ir toliau tobulinti Europaso sistemą, siekti, kad būtų įvesta ir kreditų įskaitymo sistema (ECVET). Asmeniui tai suteiks galimybę profesiją atskirais moduliais įgyti ne tik įvairiose institucijose, bet ir skirtingose valstybėse.
Sutarta toliau nukreipti profesinį rengimą į tokias sritis, kurios mažintų švietimo dalyvių „nubyrėjimą“, bedarbių skaičių, mokytų migrantus bei neįgaliuosius. Taip pat mažinti barjerus ir skirtumus tarp bendrojo lavinimo bei profesinio rengimo, į profesinio rengimo sritį pritraukti socialinių partnerių.
Komunikate sutarta išskirtinį dėmesį kreipti gerinant profesinio mokymo dėstytojų kompetenciją.
Šiems uždaviniams įgyvendinti numatytos konkrečios priemonės ir įgyvendinimo plano principai.
Mastrichto komunikato įgyvendinimo rezultatai bus įvertinti 2006 m. per susitikimą Suomijoje.

Ministrų susitikimo metu vyko Leonardo da Vinči programos 32-jų geriausių projektų ekspozija, tarp kurių buvo atrinktas projektas iš Lietuvos. Projekto koordinatorius - Kauno technologijos universitetas. Projektas skirtas smulkaus ir vidutinio verslo įmonių darbuotojų e-mokymui, panaudojant distancinio mokymo galimybes.