Pranešimai spaudai

2006
rugpjūčio
30 d.

Gabiems mokiniams ir studentams skiriamos papildomos stipendijos


Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė susitiko su Carol Martin Gruodis fondo įkūrėju Viktoru Gediminu Gruodžiu ir fondo valdybos nariu Vidmantu Venskūnu. Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondas planuoja skirti 80 stipendijų: 18 iš jų bus skirtos labai sėkmingai besimokantiems studentams, 11 – studentams iš Pietryčių Lietuvos, studijuojantiems TVM prie VU ir 51 stipendija – gabiems socialiai remtiniems mokiniams. Stipendijoms numatyta skirti beveik 200 tūkst. litų. Ministrė R. Žakaitienė pasidžiaugė, kad fondas jau kelinti metai vykdo reikalingą veiklą, padeda gabiems jaunuoliams įgyti išsilavinimą. Parama ypač svarbi jaunuoliams, kurių socialinė padėtis yra sunki.
Socialiai remtiniems jaunuoliams stipendijos dydis bus ne mažesnis negu 100 dolerių per mėnesį, o magistratūros studijų studentams bus mokama 125 dol. dydžio stipendija.
Į fondo skiriamas vardines stipendijas gali pretenduoti jaunuoliai, gerai arba labai gerai baigę bendrojo lavinimo mokyklas bei gimnazijas, dalyvavę šalies mokslo olimpiadose arba konkursuose, tarptautiniuose menų konkursuose, mokykloje gavę nemokamą maitinimą ir gyvenantys šeimose, kuriose vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį.

Švietimo ir mokslo ministerija kreipėsi į savivaldybes, kad pastarosios išplatintų informaciją po mokyklas ir išrinktų vieną ar du gerai besimokančius socialiai remtinus mokinius – pretendentus fondo stipendijai gauti.
Artimiausiu metu fondas atrinktus kandidatus apie stipendijų skyrimą informuos asmeniškai.
Papildomos informacijos kreiptis į Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo Valdybos narį Vidmantą Venckūną (UAB „Omnitel“, Vytenio 18, 2600 Vilnius, tel.8 5 212 1044; el. paštas v.venckunas@omnitel.net).


Ryšių su visuomene skyriaus
vyriausiasis specialistas Arūnas Malinovskis
Tel. (8 5) 2743185