Pranešimai spaudai

2006
kovo
28 d.

Į Vilnių susirinkę Europos šalių atstovai aptaria specialiojo ugdymo klausimus


Kovo 29 dieną - balandžio 1 d. Vilniuje vyksta tarptautinės organizacijos - Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūros atstovų pasitarimas. Tokie pasitarimai vyksta du kartus metuose vis kitoje šalyje, kuri yra Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūros narė. Pernai jie buvo surengti Danijoje ir Graikijoje, o šiemet pirmą kartą švietimo ministerijų deleguoti atstovai iš 29 Europos šalių susirinko ir dirba Vilniuje. Renginys vyksta viešbutyje „Reval Hotel Lietuva“ (Konstitucijos pr. 20, Vilnius).
Į Lietuvos sostinę atvyko 70 pasitarimo dalyvių. Pagal agentūros sudarytą darbotvarkę, jie dirba skirtingose darbo grupėse, dalyvauja posėdžiuose, diskusijose. Vilniuje aptariami Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūros prioritetai švietimo politikos srityje, projektai, skirti specialiųjų poreikių mokinių pasiekimams ir pažangai vertinti. Taip pat - imigrantų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokinių, kuriems nustatyta disleksija (specifinis gebėjimo skaityti sutrikimas) ugdymo organizavimo ir kt. klausimai. Per pasitarimus bus apibendrinti informacijos sklaidos būdai ir rezultatai, agentūros veiklos tobulinimo kryptys.

Pasitarimo dalyviai lankysis Vilniaus mokyklose bei Švietimo ir mokslo ministerijoje. Per susitikimus bus dalijamasi patirtimi, kaip ugdyti hiperaktyvius, taip pat turinčius emocijų ir elgesio sutrikimų vaikus.

Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra - tarptautinė organizacija, į kurią įeina Europos šalių švietimo ministerijų atstovai. Mūsų šalies Švietimo ir mokslo ministerija agentūros narė yra nuo 2004 m. Ši tarptautinė organizacija rūpinasi specialiųjų poreikių asmenų (taip pat ir neįgaliųjų) ugdymo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų tobulinimu.

Šiuo metu agentūrai priklauso 20 Europos Sąjungos šalių, taip pat Islandija, Norvegija, Šveicarija. O Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija agentūros veikloje dalyvauja stebėtojų teisėmis. Politinę ir finansinę paramą agentūrai teikia Europos Sąjungos institucijos: Europos Komisija ir Europos Parlamentas.

Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūros strateginiai uždaviniai: vadovaujantis ilgalaikio bendradarbiavimo gairėmis, tobulinti specialiojo ugdymo kokybę; užtikrinti sąlygas keitimuisi informacija, skatinti šį procesą Europos šalyse; palengvinti informacijos prieinamumą specialistams; sukurti informacijos sklaidos ir atitinkamų paslaugų sistemą, skatinančią ne tik keitimąsi informacija, bet ir įvairių jos vartotojų tarpusavio bendravimą.

Asmuo kontaktams: Regina Labinienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Specialiojo ugdymo skyriaus vedėja, ministerijos atstovė Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūroje, mobilusis tel. 8 684 63 883.

Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji specialistė
Alma Vijeikytė

Tel. (8 5) 2743136

Paieška

Naujausi teisės aktai

Visi teisės aktai