Pranešimai spaudai

2004
gruodžio
22 d.

Kalėdinė dovana pasaulio lituanistikos centrams


Švietimo ir mokslo ministerija skyrė daugiau nei 70 000 Lt programai “Lituanistika pasaulio universitetuose“ įgyvendinti. Daugiau nei 60 pavadinimų mokomosios ir metodinės literatūros, vadovėlių, pratybų, mokomosios medžiagos garso ir vaizdo kasetėse, elektroninėse laikmenose lietuvių kalbos mokymui ir mokymuisi bei specializuotos ir grožinės literatūros, skirtos tobulinti lietuvių kalbos žinias, artimiausiu metu pasieks pasaulio lituanistikos ir baltistikos centrus. „Šiomis lietuviškomis knygomis galės naudotis studentai, dėstytojai, jos padės sudominti norinčius mokytis lietuvių kalbos ir skleisti žinias apie Lietuvą. Kalėdinės dovanos – lietuviškos knygutės, taip pat pasieks ir mažuosius užsienio lietuvius“, - sakė švietimo ir mokslo ministras Remigijaus Motuzas.
Užsienio reikalų ministerija, palaikydama šią iniciatyvą, Vilniaus universiteto sukomplektuotus leidinius padės perduoti 24-iems pasaulio lituanistikos ir baltistikos centrams.
Leidinius adresatams perduos Lietuvos diplomatinių tarnybų darbuotojai.

Pasaulio lituanistikos, baltistikos centrams per tą pačią programą buvo skirta lėšų ir 2005–iesiems metams užsiprenumeruoti 7 periodinius leidinius: „Gimtoji kalba”, „Kultūros barai”, „Literatūra ir menas”, „Metai”, „Kalbotyra”, „Baltistica”, „Acta Linguistica Lithuanica”.
Akcijos metu Lietuvos institutas, bendradarbiaudamas su Kultūros ministerija, Lietuvos atstovybėms užsienyje taip pat įteiks Beatričės Kleizaitės – Vasaris albumą – monografiją “Lietuvių dailininkų darbai Šiaurės Amerikos šventovėse” ir naują filmą „Kultūra, kertanti sienas”(režisierius Arūnas Matelis).


Mažiesiems skaitytojams, kad jie neužmirštų lietuviško žodžio, knygų lietuvių kalba dovanojo leidyklos „Vaga“ ir „Alma litera“.

Programą “Lituanistika pasaulio universitetuose“ koordinuoja Vilniaus universitetas.
Akcijos rengėjai - Lietuvos institutas, Švietimo ir mokslo, Užsienio reikalų ministerijos, Vilniaus universitetas.

2003-aisiais metais Lietuvos instituto pirmą kartą inicijuotos akcijos “Dovanok žodį lietuvišką” metu baltistikos centrams užsienyje buvo padovanota literatūros beveik už 40 000 Lt.
Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Malinovskis
tel. (8-5) 274 31 38