Pranešimai spaudai

2017
spalio
19 d.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras iš mokinių rinko neteisėtas rinkliavas

Skaičiuojama, kad vien šiemet iš stojusiųjų Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, pažeisdamas galiojančius teisės aktus, galėjo surinkti apie 0,5 mln. Eur skirtingų rinkliavų. Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) šiuos faktus Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (KMPMC) nustatė, išanalizavusi mokinių skundus dėl priėmimo procedūros, kai su mokiniais yra sudaromos papildomo mokėjimo sutartys mokymo programoje nenumatytoms paslaugoms ir mokymo priemonėms įsigyti. Centro vadovybei nurodyta nutraukti mokėjimo sutartis su tais mokiniais, kurie nepageidauja  papildomų paslaugų ar mokymo priemonių, o pinigus už neteisėtas rinkliavas grąžinti.

Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės sudaryta darbo grupė, tyrusi gautus mokinių skundus, nustatė, kad stojusieji į valstybės finansuojamas vietas moka papildomą mokestį pagal mokėjimo sutartį už papildomas mokymosi paslaugas ir praktinio mokymo priemones. Mokestis rinktas iš visų 33 Centre vykdomų profesinio mokymo programų mokinių, jo dydis svyruoja nuo 90 iki 1100 eurų. Apie tokius mokėjimus mokiniai nebuvo informuoti iš anksto, informacija pateikta tik atvykus pasirašyti mokymosi sutarties.

Iš stojusių dar buvo renkamas papildomas stojimo dokumentų tvarkymo ir įforminimo mokestis – 10 Eur (šis mokestis iš mokinių buvo renkamas grynais pinigais).

Taip pat nustatyta, kad Centras taiko 14,48 eurų mokestį už baigiamųjų egzaminų perlaikymą, nepaisant to, kad ŠMM šiai ir kitoms mokymo įstaigoms yra skyrusi lėšų baigiamųjų egzaminų procedūrai organizuoti ir vykdyti.

Skaičiuojama, kad KMPMC, pažeisdamas Švietimo ir Profesinio mokymo įstatymų nuostatas, vien per šiuos metus iš mokinių galėjo surinkti apie 0,5 mln. Eur. Ministrė mokymo įstaigos vadovybei nurodė mokiniams grąžinti pinigus už stojimo dokumentų tvarkymą ir įforminimą bei už egzaminų perlaikymą. Ministrės nurodymu Centras privalo  nutraukti papildomo mokėjimo sutartis su mokiniais, nepageidaujančiais gauti mokymosi programoje nenumatytų papildomai paties mokinio lėšomis apmokamų paslaugų ar mokymosi priemonių.

„Išaiškinę šiuos faktus, matome, kad centras tiesiog pritvinkęs neskaidrumo vočių – buvo neteisėtai mintama iš mokinių, įvedus savo karalystės taisykles. Įstatymai vienodi visiems ir tokios savivalės netoleruosime. Tokios veiklos didžiausioje profesinio mokymo įstaigoje indikuoja apie galimus trūkumus visoje sistemoje, todėl visos mokyklos bus įvertintos pagal skaidrumo kriterijus“, – sako ministrė.
Šiemet į KMPMC priimta 1400 stojusiųjų. Mokykla deklaruoja, kad joje mokosi apie 4 tūkst. mokinių.


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1200
El. paštas info@smm.lt