Pranešimai spaudai

spalio 08 d.

Konferencijoje aptariami švietimo lyderystės klausimai

Spalio 9 d. vyks baigiamoji projekto, skirto švietimo lyderystei Lietuvoje tobulinti, konferencija. Nuotolinės konferencijos metu bus pristatyti projekto rezultatai ir ekspertų rekomendacijos švietimo lyderystės tolesnei plėtotei Lietuvoje.

„Tiek tarptautiniai, tiek nacionaliniai tyrimai rodo tiesioginę sėkmingo vadovavimo ir mokyklos vadovo kompetencijų koreliaciją su mokyklos veiklos efektyvumu – rezultatyviu mokytojų darbu, aukštais mokinių pasiekimais, palankiu mikroklimatu. Todėl pastaraisiais metais daug dėmesio skirta mokyklos vadovų veiklos kokybei: pradėtas atgaivinti švietimo įstaigų vadovų rengimas ir kompetencijų tobulinimas, koreguoti skubotai priimti teisės aktai,“ – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Konferencijos metu bus pristatytos projekto metu parengtos veiksmų plano tobulinti švietimo lyderystę Lietuvoje gairės: švietimo įstaigų lyderių ruošimas, vadovų rezervo stiprinimas, pagalba ir konsultavimas, karjeros tęstinumo galimybių užtikrinimas. Dalyvaus ekspertai iš Nyderlandų, Airijos, taip pat Europos Komisijos atstovai. Ekspertai pateiks konkrečių savo šalių pavyzdžių, bus pristatytas šio projekto tąsos projektas.

Ankstesnėse projekto veiklose dalyvavę ekspertai ir diskusijų dalyviai pabrėžė nuolatinio dialogo, priemonių tęstinumo ir bendrų sprendimų svarbą. Kiekvieną rekomenduojamą priemonių ir veiklų paketą ar net kryptį būtina vertinti švietimo kaitos kontekste ir tik susitarus dėl bendros vizijos imtis įgyvendinti konkrečias priemones. Kitų šalių patirtis rodo, kad norint pasiekti kokybinių pokyčių švietimo lyderystės srityje, būtina rasti pusiausvyrą tarp Lietuvos švietimo įstaigose dominuojančios vadybos, administravimo ir lyderystės, tarp vadovų savarankiškumo, autonomijos ir atskaitomybės bendruomenei.

Konferenciją organizuoja Europos Komisijos Struktūrinių reformų rėmimo programos generalinis direktoratas bendradarbiaudamas su TAIEX tarnyba ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Projektas, skirtas švietimo lyderystei Lietuvoje tobulinti, finansuojamas iš ES Struktūrinių reformų rėmimo programos ir įgyvendinamas kartu su Europos Komisija. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva  projektas buvo vykdomas 2019–2020 m. Jo pagrindinis tikslas – patobulinti švietimo lyderystę, sukuriant nuoseklią paramos ir pagalbos švietimo įstaigų vadovams sistemą ir pritraukiant talentingus bei kompetentingus kandidatus į švietimo įstaigų vadovų pareigas. Pasitelkiant užsienio ekspertų pagalbą ir konsultacijas, organizuotos plačios ir išsamios diskusijos švietimo lyderystės temomis su politikais, savivaldybių atstovais, mokyklų ir švietimo pagalbos įstaigų vadovais. Parengtas pluoštas pasiūlymų kurti ir tobulinti sistemą, įgalinančią efektyviai ir kokybiškai veikti vadovus.

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1129