Pranešimai spaudai

2017
lapkričio
06 d.

Kviečiame siūlyti kandidatus į Aukštojo mokslo tarybą

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti kandidatus į Aukštojo mokslo tarybos narius. Kandidatus gali siūlyti mokslo ir studijų institucijos, asociacijos, įstaigos, įmonės ir fiziniai asmenys, taip pat kandidatai gali siūlytis patys. Pretendentų anketų laukiama iki lapkričio 27 d.

Kandidatas į Aukštojo mokslo tarybos narius turi būti pripažintas visuomenėje žmogus, nepriekaištingos reputacijos švietimo, mokslo, kultūros, verslo atstovas, išmanąs aukštojo mokslo teisinį reglamentavimą ir plėtros tendencijas.

Aukštojo mokslo taryba yra ekspertinė institucija aukštojo mokslo raidos klausimais. Įvedus valstybės sutartis su aukštosiomis mokyklomis, Aukštojo mokslo taryba jas vertins ir teiks rekomendacijas.

Aukštojo mokslo tarybą sudaro 15 narių, tarybos nario kadencija – 4 metai. Tas pats asmuo gali būti narys ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Aukštojo mokslo taryba sudaroma rotacijos principu. Dešimties dabartinių tarybos narių  kadencija baigiasi gruodžio mėnesį.

Atrankos komisija peržiūrės visuomenės siūlymus ir atrinks kandidatų sąrašą švietimo ir mokslo ministrei tvirtinti.

Kandidato anketą ir Aukštojo mokslo tarybos nuostatus galite rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto puslapyje http://www.smm.lt/web/lt/komisijos-ir-darbo-grupes , daugiau informacijos – tel. (8 5) 219 1157.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1173


 

Paieška