Pranešimai spaudai

rugsėjo 09 d.

Lietuva ir Lenkija atnaujina susitarimą aukštojo mokslo srityje

autor. R. Česnavičienė

Šiandien Vyriausybė patvirtino Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių susitarimą dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, taip pat dėl dalinių studijų, kvalifikacinių laipsnių bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo. 

Šalių vyriausybių vardu susitarimą rugpjūčio 3 d. pasirašė Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius ir Lenkijos aukštojo mokslo ir mokslo ministras Wojciechas Murdzekas.

„Dvišalio susitarimo atnaujinimas ne tik sudarys geresnes sąlygas akademiniam mobilumui tarp Lietuvos ir Lenkijos, bet ir skatins glaudesnį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Susitarimu atnaujinama 2005 metais Vilniuje pasirašyta sutartis, kadangi nuo jos pasirašymo pasikeitė abiejų šalių aukštojo mokslo sistemos, teikiamos kvalifikacijos. 

Nuo sutarties pasirašymo Lietuvoje, Studijų kokybės vertinimo centre, kvalifikacijos buvo pripažintos daugiau nei tūkstančiui į Lietuvą tęsti studijų ar dirbti atvykusių asmenų.

Atnaujintame susitarime patikslintos formuluotės, įtraukta informacija apie Lietuvoje akademinį pripažinimą atliekančias institucijas, kadangi nuo 2012 m. Lietuvoje akademinį pripažinimą atlieka ne tik Studijų kokybės vertinimo centras, bet ir dešimt ministerijos leidimą gavusių aukštųjų mokyklų. Taip pat peržiūrėtas šalyse teikiamų kvalifikacijų ir kvalifikacijas liudijančių dokumentų sąrašas, kvalifikacijų atitikmenys.

Lietuvai ypač svarbu tai, kad naujame susitarime numatytas Lietuvoje teikiamo profesinio bakalauro kvalifikacijos pripažinimas. Ši kvalifikacija Lietuvoje pradėta teikti tik nuo 2006 metų. Susitarime taip pat numatytos lankstesnės šio dokumento atnaujinimo ir papildymo sąlygos. Susitarimas sudarytas dešimties metų laikotarpiui ir gali būti automatiškai pratęstas.

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1129