Pranešimai spaudai

2004
gruodžio
13 d.

Lietuva ir Prancūzija tęsia mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srities bendradarbiavimą


Gruodžio 13-14 dienomis Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamente (Z.Sierakausko g. 15, Vilnius) vyksta dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos bei Prancūzijos integruotos veiklos programos “Žiliberas” antrasis atrankos bendro komiteto posėdis.Abiejų šalių delegacijos ketina pasikeisti informacija apie naujausias mokslo ir technologijų politikos tendencijas Lietuvoje bei Prancūzijoje.
Susitikimo metu ketinama pasirašyti programą „Žiliberas“ 2005-2006 m., atrinkti mokslinius projektus, kuriuos įvertino Lietuvos ir Prancūzijos ekspertai, patvirtinti atrinktų projektų finansavimą 2005 ir 2006 m. Taip pat bus apsvarstyta galimybė skatinti jaunųjų mokslininkų mobilumą ir papildomai skirti abiejų šalių finansuojamas stipendijas kitos šalies jaunų mokslininkų stažuotėms savo šalies mokslo bei studijų institucijose. Bus aptartas šios programos projektų įgyvendinimas 2003-2004 m., numatyti tolimesni šios programos įgyvendinimo etapai.

Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“ komitetui vadovauja Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Saulius Vengris bei Prancūzijos ambasados Lietuvoje patarėja bendradarbiavimo ir kultūros reikalams, Prancūzų kultūros centro direktorė Dominique de Boisjolly. Posėdyje dalyvauja šio komiteto nariai iš Lietuvos ir Prancūzijos. Programos „Žiliberas“ įgyvendinimą koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamentas bei Prancūzijos tarptautinių mainų centras EGIDE.

Išsamesnės informacijos teirautis: Rūta Jacinavičienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 2663448, el.paštas: Ruta@mokslas.lt
Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus
vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė
Tel. (8 5) 2743138