Pranešimai spaudai

vasario 03 d.

Lietuva skatins inovacijų plėtrą ir jaunus talentus, sieks paprastinti mokslinių tyrimų administravimą

Šiandien vykusiame neformaliame ES mokslo ministrų vaizdo susitikime tartasi dėl sąlygų mokslininkų ir tyrėjų karjerai gerinti. Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas pabrėžė Lietuvos Vyriausybės planus skatinti inovacijų plėtrą ir jaunus talentus, supaprastinti administracinius mokslinių tyrimų procesus.

„Veiksmingas mokslinių tyrimų ir inovacijų bei bendros Europos mokslinių tyrimų erdvės finansavimas yra būtina palankios mokslinių tyrimų ir inovacijų aplinkos ir patrauklios mokslininkų karjeros sąlyga“, – sakė G. Jakštas. 

Kalbėdamas apie Europos tyrėjų chartijos ir priėmimo į darbą kodekso atnaujinimą, G. Jakštas akcentavo būtinybę didinti mokslininkų karjeros galimybių įvairovę, svarbą gerinti darbo sąlygas, vertinimui pasitelkti kokybės, o ne kiekybinius rodiklius. Kuriant finansavimo priemones Lietuvos atstovas akcentavo jaunų tyrėjų poreikius ir jų bendradarbiavimo skatinimą.

Viceministras G. Jakštas pasisakė, kad Europos universitetų aljansai galėtų tapti erdve išbandant naujas Europos iniciatyvas ir vieningas tyrėjų įdarbinimo schemas. Tačiau pažymėjo, kad siekiant subalansuotos protų cirkuliacijos, o ne protų nutekėjimo, lygiagrečiai yra svarbu suvienodinti darbo sąlygas visiems Europos tyrėjams nepriklausomai nuo šalies ir paprastinti mokslinių tyrimų administravimo reikalavimus.

„Visos šios priemonės padės didinti ES aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, telkti visų valstybių narių potencialą, talentus ir išteklius, taip prisidedant prie Europos konkurencingumo pasauliniu mastu ir tvaraus atsigavimo po pandemijos“, – sakė G. Jakštas.

Šiuo metu Europos universitetų aljanse iš Lietuvos universitetų dalyvauja VU, VDU, KTU, Vilnius Tech (VGTU), KU.

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt , tel. +370 5 219 1129