Pranešimai spaudai

2019
kovo
06 d.

Lietuvoje studijuojantiems JK piliečiams studijų sąlygos nesikeis

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui sudaryti galimybę Jungtinės Karalystės (JK) piliečiams pereinamuoju laikotarpiu studijuoti Lietuvoje tomis pačiomis sąlygomis, kaip Europos Sąjungos (ES) piliečiams. Tai padaryta rengiantis galimam JK išstojimui iš ES be susitarimo.

Vyriausybė nutarė sudaryti sąlygas JK piliečiams ir jų šeimos nariams pereinamuoju laikotarpiu – nuo išstojimo iki 2020 m. gruodžio 31 d. – išsaugoti iki išstojimo iš ES turimas teises į studijų finansavimą Lietuvoje. Seimui bus siūloma keisti Mokslo ir studijų įstatymą jame numatant galimybę valstybės finansavimą studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose gauti ne tik ES šalių arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių, bet ir JK piliečiams.

Šis siūlymas – tai dalis Vyriausybės patvirtintų teisėkūros priemonių paketo rengiantis galimam JK išstojimui iš ES be susitarimo. Juo siekiama, kad tokiu atveju tiek Lietuvos, tiek JK piliečiai patirtų kuo mažiau neigiamų pasekmių.

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1173