Pranešimai spaudai

2015
lapkričio
25 d.

Lietuvos gyvybės mokslų tyrėjams – naujos perspektyvos pasaulinėse rinkose


Lietuva jungiasi į Europos molekulinės biologijos mokslo tinklą, vienijantį gyvybės mokslininkų bendruomenę. Lietuvos mokslininkams – tai tarptautinis pripažinimas ir galimybės naudotis bendrais tyrimų ištekliais ir dalyvauti priešakiniuose tyrimuose.

„Lietuvos mokslininkai, dirbantys molekulinės biologijos srityje, yra vieni stipriausių mokslo atstovų Lietuvoje, jie buvo gerai įvertinti tarptautinių ekspertų atlikto mokslinės veiklos palyginamojo tyrimo metu,  – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. – Prisijungimas prie Europos molekulinės biologijos konferencijos ir laboratorijos leis dar labiau sustiprinti šią sritį ir suteiks Lietuvos tyrėjams, ypač jaunimui, naujų galimybių, taip pat sudarys sąlygas didesniam Lietuvos mokslo tarptautiškumui.“

Lietuva priėmė sprendimą įsijungti į Europos molekulinės biologijos konferencijos veiklą, šiam Lietuvos sprendimui lapkričio 23 d. vykusiame metiniame susitikime pritarė Europos molekulinės biologijos konferencija. Tarptautinę narystės sutartį galutinai turės ratifikuoti LR Seimas.

Europos molekulinės biologijos konferencijos tikslas – Europoje koordinuoti gyvybės mokslų srities tyrimus ir užtikrinti, kad jų tematika ir infrastruktūra būtų pasaulinio lygio, o svarbiausiose kryptyse užimtų pirmaujančias pozicijas. Šio tikslo siekiama koordinuojant nacionalinius mokslinių tyrimų infrastruktūrų išteklius, keliant šalių narių mokslinių tyrimų kokybę, organizuojant mokymus, teikiant mokslines stipendijas ir skatinant bendradarbiavimą. Šios priemonės turi užtikrinti tvarų gyvybės mokslų, molekulinės biologijos, biofarmacijos ir biotechnologijų pramonės augimą šalyse narėse ir Europoje.

Prisijungimas prie susitarimo dėl Europos molekulinės biologijos konferencijos įkūrimo atvers galimybes Lietuvoje vykdomus tyrimus glaudžiau integruoti į Europos mokslinių tyrimų erdvę. Taip pat suteiks tarptautinių  stažuočių galimybes visų pakopų studentams ir mokslininkams ir sudarys palankias sąlygas ugdyti nacionalinius mokslo administratorius, kurie perimtų geriausią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros infrastruktūros valdymo praktiką ir perkeltų ją į Lietuvą.

Rugsėjo 29 d. Lietuva jau tapo Europos molekulinės biologijos laboratorijos nare kandidate. Lietuvos mokslininkai gali naudotis Europos molekulinės biologijos laboratorijos įranga, paslaugomis ir mokymo programomis, vykdyti bendrus projektus su kolegomis iš visos Europos. Jauni Lietuvos tyrėjai gauna galimybę studijuoti prestižinėse doktorantūros ir podoktorantūros programose.


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1130