Pranešimai spaudai

2004
gruodžio
28 d.

Lietuvos mokinių matematikos bei gamtos mokslų rezultatai - vieni geriausių


Aštuntos ir ketvirtos klasės Lietuvos mokinių matematikos bei gamtos mokslų pasiekimai, pagal gruodį paskelbtus tarptautinio TIMSS‘o tyrimo duomenis, lenkia tarptautinį vidurkį.2003 m. TIMSS‘o tyrimo duomenimis, 8 klasės lietuvių mokinių matematikos testo rezultatų vidurkis buvo 502, tarptautinis vidurkis - 467. Lietuva savo rezultatais yra greta JAV, Australijos, Švedijos bei kitų šalių.
Gamtos mokslų testo rezultatų vidurkis – 519, tarptautinis vidurkis – 474. Lietuvos mokinių testo rezultatai buvo artimi Slovėnijos, Slovakijos, Belgijos ir kitų šalių mokinių rezultatų vidurkiams.

TIMSS‘o tyrime pirmą kartą dalyvavo Lietuvos ketvirtokai. Ypač geri jų matematikos pasiekimai. Lietuvos ketvirtokų matematikos žinios geresnės nei JAV, Italijos, Australijos, Škotijos, Norvegijos ketvirtokų.

Matematikos ir gamtos mokslų rezultatų vidurkiai tarp Lietuvos mergaičių ir berniukų buvo maždaug vienodi. Šiek tiek skyrėsi didmiesčių bei kaimo mokyklų mokinių pasiekimai. Kaimo mokyklose jie buvo truputį prastesni. Netikėtai labai gerus matematikos rezultatus parodė Vilniaus mokyklų mokiniai.

Lietuva TIMSS‘o tyrime dalyvavo tris kartus: 1995 m., 1999 m. ir 2003 m. Palyginus visų metų rezultatus, Lietuvos mokinių rezultatai labai aiškiai gerėja. Lietuva tarp kitų yra dinamiškiausia šalis, per kelerius metus padariusi sparčiausią pažangą.
Šie rezultatai rodo mūsų švietimo sistemos tobulėjimą ir patvirtina švietimo reformos sėkmę.


TIMSS‘o tyrime 2003 m. dalyvavo 5214 ketvirtos klasės mokinių iš 160 mokyklų ir 5737 aštuntos klasės mokiniai iš 150 mokyklų. Tyrime dalyvavo tik lietuviškos mokyklos.

TIMSS‘o (Trends in International Mathematics and Science Study) tyrimą organizuoja prieš 50 metų įkurta Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija IEA. Lietuvoje TIMSS‘o tyrimus vykdo Nacionalinis egzaminų centras. TIMSS‘as – vienas iš didžiausių asociacijos organizuojamų tyrimų. Tyrimo tikslas – ištirti ir palyginti įvairių pasaulio šalių mokinių mokymosi pasiekimus ir edukacines nuostatas matematikos ir gamtos mokslų srityse bei padėti dalyvaujančioms šalims tobulinti švietimo sistemas. Šiuo metu į tęstinį TIMSS‘o tyrimą yra įsitraukę daugiau nei 50 pasaulio šalių. Kitas TIMSS‘o tyrimas vyks 2007 m.

Išsamesnė informacija: Jolita Dudaitė, Nacionalinio egzaminų centro Moksleivių pasiekimų tyrimo sektoriaus vadovė, tel. (8-5) 2756180, el.paštas jolita@nec.lt;
Dr.Algirdas Zabulionis, nacionalinis TIMSS‘o koordinatorius, el. paštas: algiz@mail.lt;
Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.nec.lt
Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus
vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė
Tel. (8 5) 2743138