Pranešimai spaudai

2016
rugpjūčio
26 d.

LSS pasveikinusi ministrė pažymėjo bendradarbiavimo svarbą ir studentams didinamą finansinę paramą

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė penktadienį dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Asamblėjoje „Netylantys laužai“. Renginį pradėjusios iškilmingos konferencijos Klaipėdos universiteto Auloje metu ministrė pasveikino 25-mečio sukaktį švenčiančią LSS.

„Jūsų, kaip organizacijos, svarba ir indėlis į švietimą per ketvirtį amžiaus yra gerokai išaugę, jūsų atstovai įtraukti į daugybę darbo grupių, kuriose sprendžiami jums aktualūs klausimai. Taip ir turi būti – tik dirbant kartu, diskutuojant, galima pasiekti geriausių rezultatų“, – teigia švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Ministrė pažymėjo, kad pastaraisiais metais studentams sistemiškai didinama finansinė parama. Šių metų pavasarį Vyriausybė Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymu nuo 114 eurų iki 123,5 euro padidino socialines stipendijas. Pernai spalį 25 proc. buvo padidintos doktorantų stipendijos, o nuo šio rudens 24 proc. išaugs skatinamosioms stipendijoms skirtos lėšos.

„Siekiant skatinti proveržį moksle, didiname doktorantų skaičius. Doktorantūros studijoms iki 2020 m. iš viso skirsime 22,5 mln. eurų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Tai sudarys galimybę papildomai finansuoti 400 doktorantūros studijų vietų. Konkursinis Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas atvers galimybes verslo įtraukimui į doktorantūrą ir skatins mokslo institucijas bendradarbiauti su verslu“, – pabrėžia švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Švietimo ir mokslo ministerija finansuoja Lietuvos studentų sportininkų dalyvavimą tarptautinėse varžybose, skiria lėšas jaunimo pilietinės, mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvų skatinimui – 2016 m. tam ministerija paskirstė 146,5 tūkst. eurų, taip pat remia tarptautinio lygio dėstytojų iš užsienio vizitus Lietuvos universitetuose ir kolegijose. Šiais metais 22-ose Lietuvos aukštosiose mokyklose paskaitas skaitys 80 aukštos kvalifikacijos dėstytojų iš užsienio.


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1130