Pranešimai spaudai

2008
gruodžio
22 d.

Ministerija skelbia konkursą dalyvauti Dabartinių Europos kalbų centro organizuojamuose seminaruose


Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą dalyvauti Dabartinių Europos kalbų centro organizuojamuose seminaruose Austrijoje. Dabartinių Europos kalbų centrą 1995 metais Austrijos mieste Grace įkūrė Europos Taryba. Centro paskirtis – skatinti kalbos ugdymo gebėjimus ir inovacijas ir padėti europiečiams veiksmingiau mokytis kalbų.

Centras organizuoja tarptautinius kalbos ugdymo projektus. Šie projektai skirti mokytojų rengėjams, dirbantiems mokslinį ir tiriamąjį darbą, kalbų konsultantams ir pan. Projektų temos atspindi Europos šalių kalbų politiką ir apima tokias aktualias temas, kaip, pvz., Europos kalbų aplanko diegimas, kokybės užtikrinimas, kvalifikacijos tobulinimas, šiuolaikinių technologijų taikymas ir kita. Šių projektų sudedamoji dalis – seminarų kalbų specialistams organizavimas.

Dabartinių Europos kalbų centro veiklą Lietuvoje koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Specialiai sudaryta komisija du kartus per metus skelbia konkursą ir atrenka kandidatus vykti į centro organizuojamus seminarus.

Pirmieji seminarai vyks 2009 m. vasario pabaigoje.
Norintieji dalyvauti seminaruose gali užpildyti paraišką (ją rasite Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainės www.smm.lt skyriuje „Naujienos“) ir iki 2009 m. sausio 9 d. siųsti adresu
Švietimo ir mokslo ministerija, A.Volano g. 2/7, 01516 Vilnius arba elektroniniu paštu gilija.asmontaite@smm.lt.
Telefonas pasiteirauti (8 5) 219 1230.

Daugiau informacijos apie Dabartinių Europos kalbų centro veiklą rasite www.ecml.at.

Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 2191233

Paieška