Pranešimai spaudai

2020
rugsėjo
30 d.

Ministras A. Monkevičius patvirtino naują Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybą

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija į pirmąjį posėdį sukvietė naują Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybą. Tarybos veikla atnaujinta siekiant, kad į suaugusiųjų švietimo sistemos plėtrą ir tobulinimą aktyviai įsitrauktų socialiniai partneriai.

„Tarybos darbas bus tiesiogiai susijęs su mūsų ministerijos siekiu – skatinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų plėtrą, gerinti jų kokybę, didinti besimokančiųjų visą gyvenimą skaičių“, – pažymi švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Ministro įsakymu patvirtintos tarybos sudėtį sudaro 15 narių, kuriuos delegavo valstybės ir savivaldybių institucijos, verslo savivaldos ir darbdavių organizacijos, darbuotojų interesams atstovaujančios organizacijos, asociacija, atstovaujanti suaugusiųjų švietimą.

Tarybos pirmininke išrinkta Nora Pileičikienė, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė, pirmininko pavaduotoja tapo Agnė Kudarauskienė, Lietuvos pramoninkų konfederacijos  Verslo aplinkos ir ekonomikos departamento ekspertė.

Tarybos posėdyje svarstytas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo naujos redakcijos projektas, aptartos kitos plėtros kryptys.

Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba teiks siūlymus dėl suaugusiųjų švietimo strateginių tikslų bei plėtros, skatins valstybės, savivaldybių institucijų, darbdavių bei darbuotojų interesus atstovaujančių organizacijų bendradarbiavimą sprendžiant suaugusiųjų švietimo problemas ir tobulinimo klausimus.

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1129