Pranešimai spaudai

birželio 06 d.

Ministras Algirdas Monkevičius inicijuoja darbo grupę, spręsiančią mokyklų bibliotekininkų klausimus

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius inicijuoja darbo grupės sudarymą, kad dar per šį mėnesį būtų peržiūrimas mokyklos bibliotekininkų vaidmuo, statusas, jų atliekamos funkcijos, parengta Mokyklų bibliotekų koncepcija. Įsitraukti bus kviečiama Mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija, Kultūros ministerijos, savivaldybių, universitetų atstovai. Šiandien ministras buvo susitikęs su Mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos nariais ir aptarė atlyginimų, profesinio statuso, mokyklų bibliotekų finansavimo, kitas svarbias temas.

„Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo strategijos projekte esame numatę, kad mokyklų bibliotekininkų, kaip ir kitų viešojo sektoriaus kultūros ir meno darbuotojų, atlyginimai nuo 2020 metų vidutiniškai būtų didinami 15 proc. Vyriausybė pritarė strategijos projektui, kuris dabar yra pateiktas Seimui,  – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius. – Turime maksimaliai pasirūpinti, kad mokyklų bibliotekininkai jaustųsi saugūs. Su Kultūros ministerijos vadovais taip pat esame aptarę, kaip būtų galima greičiau, dar iki rudens, padaryti būtinus darbus“.   

Per susitikimą ministerijoje aptartas ir mokyklos bibliotekininko statuso klausimas. Diskutuota, kad  mokyklos bibliotekininkai galėtų tapti informacinių komunikacinių technologijų koordinatoriais mokyklose. Tokia pareigybė priklausytų pedagoginių darbuotojų kategorijai.


Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 11 97
El. paštas info@smm.lt