Pranešimai spaudai

2009
lapkričio
30 d.

Ministras pakvietė sociologus skvarbesnį žvilgsnį nukreipti į Lietuvos švietimą


Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius pasveikino šeštadienį Vilniaus universitete vykusios sociologų konferencijos „Pasiekimai ir vizijos. Dvidešimt metų sociologijos studijoms Lietuvoje“ dalyvius. Ministras padėkojo aukštųjų mokyklų profesūrai, per dvidešimtį metų išugdžiusiai iš esmės naują sociologų kartą, paakino sociologus griežčiau reaguoti į kartais viešai skelbiamas populistines pseudotyrimų išvadas. Taip pat pakvietė atkreipti skvarbesnį žvilgsnį ir pateikti gausesnių įžvalgų apie Lietuvos švietimo būklę, žmonių lūkesčius, susijusius su išsilavinimu, tam tikromis specialybėmis ir profesinės veiklos sritimis.„Naujasis Mokslo ir studijų įstatymas įtvirtino socialinę bei kultūrinę plėtrą kaip lygiai svarbią, vertingą, valstybei aktualią mokslinės veiklos taikymo sritį greta technologinės plėtros. Prisidėjimo prie socialinės ir kultūrinės plėtros vertinimą ir su juo susietą projektinį programinį mokslo finansavimą, kurį diegti įsipareigojo Vyriausybė, matau kaip progą sėkmingai skleistis Jūsų darbams“, – sakė ministras.

Nacionalinę sociologų konferenciją surengė Vilniaus universitetas ir Lietuvos sociologų draugija.

Ministro kalbą galima pasiskaityti adresu
http://www.smm.lt/naujienos/docs/kalbos/Sociologai.pdf

Ryšių su visuomene skyriaus
vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė
tel. (8 5) 219 1233